Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Studijní plány
iduzel: 45140
idvazba: 50099
šablona: stranka
čas: 17.10.2021 10:46:56
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Specializace: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B700002 Řemeslné techniky I 0/0/10 Z 6
B700014 Výtvarné cvičení I 0/2/0 Z 1

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B101010 Základy anorganické chemie 2/2/0 Z+Zk 4
B101011 Laboratoř chemie 0/0/3 KZ 3
B148008 Dějiny umění I 2/0/0 Z 2
B148032 Ikonografie 2/0/0 Zk 3
B148037 Informatika konzervování-restaurování 1/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413007 Repetitorium středoškolské matematiky 0/2/0 KZ 2

Letní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B700003 Řemeslné techniky II 0/0/10 Z 6
B700015 Výtvarné cvičení II 0/2/0 Z 1

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B148001 Anorganické materiály památek I 3/0/0 Zk 4
B148009 Dějiny umění II 2/0/0 Zk 4
B148038 Fotografické techniky 1/3/0 Z 3
B413008 Základy matematiky 2/2/0 Z+Zk 5
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148017 Konzervování textilu 2/0/0 Zk 3
B148019 Struktura a vlastnosti vláken 2/0/0 Zk 3
B700004 Řemeslné techniky III 0/0/6 Z 4
B700006 Semestrální práce I 0/0/5 KZ 4
B700016 Výtvarné cvičení III 0/2/0 Z 1

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148002 Anorganické materiály památek II 3/0/0 Zk 4
B148010 Dějiny umění III 2/0/0 Z 2
B148033 Laboratoř programu konzervování-restaurování 0/0/5 KZ 3
B444011 Základy fyziky 2/1/0 Z+Zk 4
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2

Letní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148015 Chemie vláken 2/0/0 Zk 3
B148021 Textilní technologie 2/0/0 Zk 3
B148022 Textilně technologický průzkum 2/2/0 KZ 3
B148042 Odborná praxe restaurování I 0/0/0 Z 1
B700005 Řemeslné techniky IV 0/0/4 Z 2
B700007 Semestrální práce II 0/0/6 KZ 4
B700017 Výtvarné cvičení IV 0/2/0 Z 1

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148011 Dějiny umění IV 2/0/0 Zk 4
B148027 Organické materiály památek I 3/0/0 Zk 4
B403016 Základy fyzikální chemie 2/1/0 Z+Zk 5

3. ročník

Zimní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148014 Historie výroby a zpracování textilií 2/0/0 Zk 3
B148018 Technologie barvení 2/3/0 Z+Zk 6
B148024 Seminář semestrální práce III - textil 0/2/0 Z 1
B700008 Semestrální práce III 0/0/10 KZ 7

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148003 Metody průzkumu památek 2/0/0 Zk 3
B148012 Dějiny umění V 2/0/0 Zk 3
B148028 Organické materiály památek II 2/0/0 Zk 3
B148030 Věcné kreslení 0/4/0 KZ 4

Letní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148020 Technická dokumentace oděvů 2/0/0 Zk 3
B148025 Seminář semestrální práce IV - textil 0/2/0 Z 1
B148043 Odborná praxe restaurování II 0/0/0 Z 1
B700009 Semestrální práce IV 0/0/10 KZ 7

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148004 Dějiny uměleckých řemesel 2/0/0 Zk 3
B148013 Figurální kreslení 0/4/0 KZ 4
B148034 Základy archeologie 2/0/0 Zk 3
B148036 Konzervování archeologických nálezů 2/0/0 Zk 3
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5

4. ročník

Zimní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148007 Dějiny uměleckých řemesel-textil 2/0/0 Zk 3
B148016 Konstrukce střihů 0/4/0 Z 2
B148026 Seminář semestrální práce V - textil 0/2/0 Z 1
B700010 Semestrální práce V 0/0/12 KZ 9

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148023 Modelování 0/4/0 KZ 4
B148029 Účetnictví, daně, právo 2/0/0 KZ 2
B148031 Základy péče o památky 2/0/0 Zk 3
M148001 Preventivní konzervace 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Specializace - Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B700001 Bakalářská práce-restaurování 0/0/20 Z 20
B963002 Seminář k bakalářské práci 0/3/0 Z 3

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 10.1.2019 10:07, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi