Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Věda a výzkum → Fakulta chemické technologie – habilitační řízení
iduzel: 3957
idvazba: 12290
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 13:30:28
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 3957
idvazba: 12290
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/fcht-habilitace'
iduzel: 3957
path: 1/4111/942/994/1014/65242/1/4111/942/994/1011/1220/1372/3957
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fakulta chemické technologie – habilitační řízení

 

Jméno

Název habilitační práce

Obor habilitačního řízení

Řízení zahájeno

Projednáno na VR fakulty

Řízení přerušeno

Jmenování od

Ing. Tereza Unger Uhlířová, Ph.D.

Charakterizace mikrostruktury pokročilou obrazovou analýzou a numerické modelování souvislosti mezi mikrostrukturou a vlastnostmi heterogenních materiálů a metamateriálů

Chemie a technologie anorganických materiálů

5.2.2024

16.5.2024 1.6.2024
Ing. Alena Řezníčková, Ph.D

Kompozity kovových nanočástic a polymerů pro bioaplikace a elektroniku

Materiálové inženýrství

17.1.2024

16.5.2024 1.6.2024
Ing. Jiří Kubásek, Ph.D.

Pokročilé slitiny hořčíku a zinku pro aplikace v medicíně a v letectví

 

Metalurgie

6.11.2023

8.2.2024 1.3.2024
Mgr. Oleksiy Lyutakov, Ph.D.   

Plasmonics and its applications in detection and chemical transormations fields

Materiálové inženýrství

21.2.2023

25.5.2023 1.6.2023
Ing. Filip Průša, Ph.D. Prášková metalurgie slitin nekonvenčního chemického složení

Metalurgie

19.10.2022

23.2.2023 1.3.2023
Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.

Syntetický přístup k návrhu chemických procesů.

Organická technologie

14.1.2022

3.11.2022 1.12.2022
Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.

Slitinové zinkové povlaky pro protikorozní ochranu oceli.

Metalurgie

6.1.2022

5.5.2022 1.6.2022

Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.


Alkalická elektrolýza vody pro konverzi a ukládání energie

Anorganická technologie

26.10.2021

26.1.2022 1.3.2022
Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D. Využití absorpce pro charakterizaci textury pevných látek

Anorganická technologie

7.5.2021

10.11.2021 1.12.2021
Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D. Modifikace polymerních materiálů

Makromolekulární chemie

9.11.2020

10.11.2021 1.12.2021
RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. Cyklodextriny – syntéza derivátů a jejich aplikace

Organická chemie

24.9.2020

31.5.2021 1.6.2021
Ing. Martin Zlámal, Ph.D.

Foto-elektrochemické vlastnosti polovodičových vrstev

Anorganická technologie   

7.9.2020

21.1.2021 1.2.2021

Mgr. Soňa Hermanová, Ph.D.

Biodegradovatelné polymery – od syntézy po degradaci

Makromolekulární chemie 13.11.2019  21.1.2021    1.2.2021

Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D.   

Interakce kovových biomateriálů s modely tělních prostředí

Metalurgie 29.4.2019 6.2.2020   1.3.2020

Ing. Tomáš Bystroň, Ph.D.

Elektrochemické procesy pro konverzi energie

Anorganická technologie 7.2.2019 14.11.2019   1. 12. 2019

Ing. Alena Michalcová, Ph.D.

Struktura, vlastnosti a použití rychle ztuhlých slitin hliníku

Metalurgie 30.1.2019 14.11.2019   1. 12. 2019

Ing. Jan Stoulil, Ph.D.

Koroze a životnost materiálů kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu

Metalurgie 24.1.2019 31.5.2019   1.7.2019

Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.

Anorganické nekovové materiály s vrstevnatou strukturou

Anorganická chemie 25.9.2018 31.5.2019   1.7.2019

RNDr. Martin Pumera, Ph.D.   

Electrocatalysis by 2D Materials

Anorganická chemie 14.5.2018 5.11.2018   1.12.2018

Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Matematické modelování v chemických technologiích

Anorganická technologie 20.10.2017  16.5.2018    1.6.2018

Ing. Jiří Krupka, Ph.D.   

 Technologické, katalytické a mechanistické aspektyhydrogenací nitrilů na tuhých katalyzátorech

Organická technologie    13.9.2017  23.1.2018    1.3.2018

Dr. Ing. Dana Rohanová

 Anorganické biomateriály a jejich hodnocení in vitro Chemie a technologie anorganických materiálů    11.8.2017     16.5.2018    1.6.2018

Ing. Alexandra Kloužková, CSc. 

Hydrotermální podmínky při syntéze a identifikaci keramických surovin a simulaci stárnutí různých keramických materiálů

Chemie a technologie anorganických materiálů 26.5.2017  2.11.2017    1.12.2017

Ing. Eliška Vyskočilová, Ph.D.   

Acidobazická katalýza při přípravě vonných látek s konvalinkovým aroma

Organická technologie 17.5.2017  2.11.2017    1.12.2017

Ing. Michal Kohout, Ph.D.   

Design a syntéza nových funkčních materiálů: Lomené kapalné krystaly a chirální selektory

 Organická chemie  23.2.2017  29.5.2017    1.6.2017

Ing. Milan Kouřil, Ph.D.

Korozní chování oceli při sníženém korozním potenciálu

 Metalurgie

 27.10.2016

 27.2.2017    1.3.2017

Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D.

Příprava funkčních materiálů metodami sol-gel

 Anorganická chemie

 30.5.2016

27.10.2016         1.12.2016

Ing. Jan Merna, Ph.D.

Katalytické polymerace olefinů

Makromolekulární chemie

 30.5.2016

27.10.2016   1.12.2016

Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

Anorganické materiály pro fotonické součástky

Chemie a technologie anorganických materiálů

29.10.2015

 26.2.2016    1.4.2016

Dr. Ing. Tomáš Tobrman      

Příprava funkcionalizovaných molekul s využitím reaktivity přechodných kovů

Organická chemie

12.6.2015

 29.10.2015              1.12.2015

Dr. Ing. Martin Míka

Pokročilé skelné materiály a jejich technologie 

Chemie a technologie anorganických materiálů

6.10.2014

 10.2.2015   1.3.2015

Ing. Jakub Siegel, Ph.D.

Příprava a vlastnosti kovových nanostruktur

Materiálové inženýrství

 27.1.2014

27.6.2014

 

1.7.2014

Dr. Ing. Martin Paidar

Vodíkové technologie pro konverzi elektrické energie

Anorganická technologie

24.5.2013

18.11.2013

 

1.12.2013

Dr. Ing. Michal Ďurovič

Chemie a technologie v konzervaci a restaurování archivních dokumentů

Technologie makromolekulárních látek

20.5.2012

18.11.2013

 

1.12.2013

Dr. Ing. Jana Hodačová

Syntéza a vlastnosti polyazamakrocyklů

Organická chemie

17.5.2013

27.1.2014 

 

1.2.2014 

 

Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.

Chemie a technologie epitaxních vrstev AIIIN polovodičů

Anorganická chemie

19.11.2012

11.2.2013

 

1.3.2013

Dr. Ing. Michal Hušák

Metody řešení krystalové struktury látek z omezených experimentálních dat

Anorganická chemie

3.10.2011

30.3.2012

 

1.5.2012

Ing. Petr Slepička, Ph.D.

Modifikované polymery Au nanostruktury

Materiálové inženýrství

23.5.2011

3.10.2011

 

1.11.2011

Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Příprava, vlastnosti a použití intermetalik

Metalurgie

7.2.2011

23.5.2011

 

1.6.2011

Ing. Stanislav Rádl, CSc.

Syntetické studie v oblasti některých biologicky aktivních 1,4-Dihydrochinolin-4-onů

Organická chemie

23.3.2010

7.6.2010

 

1.7.2010

Ing. Jan Budka, Ph.D.

Konformace calix[4]arenu: Syntéza a využití v supramolekulární chemii

Organická chemie

18.5.2009

23.10.2009

 

1.12.2009

Ing. Radek Cibulka, Ph.D

Deriváty flavinů jako katalyzátory oxidačních reakcí

Organická chemie

9.2.2009

18.5.2009

 

1.6.2009

Ing. Barbora Doušová, CSc.

Vazba arzenu na pevnou fázi v přírodních a technologických procesech

Chemie a technologie anorganických materiálů

3.11.2008

9.2.2009

 

1.3.2009

Ing. Pavel Čapek,CSc.

Pórovité látky: mikrostruktura a přenos hmoty

Organická technologie

19.5.2008

3.11.2008

 

1.12.2008

Ing. Jan Čermák, CSc.

Komplexy přechodných kovů s polydentátními ligandy difosfinoazinového typu

Organická chemie

19.10.2007

4.2.2008

 

15.2.2008

Ing. Petr Kačer, Ph.D.

Strukturní vlivy v hydrogenačních reakcích

Organická technologie

24.4.2007

19.10.2007

 

1.11.2007

Ing. Zdeněk Sobalík,CSc.

Analýza aktivní fáze oxidických a zeolitických katalyzátorů, podmínek jejich tvorby a funkce v heterogenně katalyzovaných reakcích

Anorganická technologie

13.4.2007

19.5.2008

 

15.6.2008

Ing. Petr Zámostný,Ph.D.

Matematické a fyzikální modely systémů chemických reakcí

Organická technologie

9.2.2007

25.4.2007

 

15.5.2007

Ing. Michal Hocek, CSc.

Chemická biologie nukleových kyselin a jejich složek

Organická chemie

29.3.2006

25.10.2006

 

1.11.2006

Ing. Petr Sysel,CSc.

Studium přípravy a vlastností polyimidů modifikovaných sloučeninami obsahujícími křemík

Makromolekulární chemie

21.5.2004

11.1.2006

 

15.1.2006

Ing. Jiří Brožek, CSc.

Od polyamidů k polyesteramidům

Makromolekulární chemie

17.2.2006

29.6.2006

 

15.10.2006

Dr. Dipl-Min. Willi Pabst

Reologie suspenzí a elektivní vlastnosti materiálů - od teorie kontinua k modelování heterogenních systémů

Chemie a technologie anorganických materiálů

24.1.2005

2.11.2005

 

15.11.2005

Ing. Luděk Joska, CSc.

Dentální amalgám

Metalurgie

31.8.2004

2.11.2005

 

15.11.2005

Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Nerovnovážná krystalizace slitin

Metalurgie

29.6.2004

23.2.2005

 

1.3.2005

Aktualizováno: 27.5.2024 11:11, Autor: Veronika Popová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi