Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 6075
idvazba: 6853
šablona: stranka
čas: 28.5.2024 03:18:44
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/programy/druh/D/prace/sloupce/prace/fakulta/22310/jazyk/cs/?weburl=/studium/doktorske-studium
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6075
idvazba: 6853
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium'
iduzel: 6075
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Pro uchazeče

 

Pro studenty

 

Obhájené disertační práce

 

Doktorské studijní programy

Jde o programy akreditované v českém jazyce (studium zdarma, doktorandi dostávají stipendium). Jazykem práce může být čeština nebo angličtina (dle domluvy se školitelem).

Aktualizováno: 29.10.2023 01:16, Autor: Jan Kříž


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
FCHT/150/1/2024FCHT: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů za absolvování studijního pobytu v zahraničí01.01.202431.12.2026
FCHTRámcové podmínky studia v doktorských SP na FCHT28.03.2024
FCHT/150/2/2024FCHT: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
FCHTVědecká konference v anglickém jazyce - základní informace pro studenty doktorských SP31.10.2022
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)11.09.2023
Žádost o změnu ISP13.03.2024
A/V/961/15/2023Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta doktorského studijního programu30.06.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020) | Areas for Doctoral State Exam (new programmes)23.01.2024
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020) | Areas for Doctoral State Exam (old programmes)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
Žádost o poskytnutí stipendia na cestovní výlohy09.04.2015
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi