Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Bakalářské studijní obory
iduzel: 22412
idvazba: 28014
šablona: stranka
čas: 26.2.2018 02:27:33
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studijní obory

Data pro 2018/2019
Bioinformatika

Bioinformatika

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Bioinformatika je obrazně řečeno biologií v počítači. Není to ovšem klasická biologie, ale biologie na úrovni jednotlivých molekul. Obor proto poskytuje vzdělání v základních disciplínách aplikačního rámce bioinformatiky – vzdělání z oblasti chemických a molekulárně-biologických oborů kombinované s vyváženým souborem profesních znalostí a dovedností z oblasti statistiky a analýzy dat. Toto vzdělání je doplněno o základní znalosti z informatiky, především z algoritmizace a programování, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí.

→ více
Biomateriály pro medicínské využití

Biomateriály pro medicínské využití

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor poskytuje informace o širokém spektru kovových, anorganických, polymerních a kompozitních materiálů používaných v medicíně, o biologických aspektech jejich aplikace a o rizicích spojených s expozicí v prostředí lidského těla. S výjimkou léčivých prostředků získá absolvent informace o všem, co je dostupné pro lékařskou péči na úrovni doby.

→ více
Chemie a chemické technologie

Chemie a chemické technologie

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Fakulta chemické technologie má bohaté a dlouholeté zkušenosti z vývoje a optimalizace chemických technologií, které studentům předává v rámci studia tohoto oboru. Vedle nezbytného obecného přírodovědného a technického vzdělání (matematika, fyzika, anorganická, organická chemie, fyzikální chemie, biochemie, chemické inženýrství) nabízí bakalářský obor studentům specifické znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického a petrochemického průmyslu, o syntéze chemických specialit, o moderních metodách vývoje řízení výrobních procesů a o vztahu chemie a životního prostředí.

→ více
Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum VŠCHT Praha - Unipetrol)

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

Fakulta chemické technologie má bohaté a dlouholeté zkušenosti z vývoje a optimalizace chemických technologií, které studentům předává v rámci studia tohoto oboru. Vedle nezbytného obecného přírodovědného a technického vzdělání (matematika, fyzika, anorganická, organická chemie, fyzikální chemie, biochemie, chemické inženýrství) nabízí bakalářský obor studentům specifické znalosti o surovinách a výrobních procesech chemického a petrochemického průmyslu, o syntéze chemických specialit, o moderních metodách vývoje řízení výrobních procesů a o vztahu chemie a životního prostředí.

→ více
Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů a organických látek)

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je orientován na forenzní analýzu nebiologických materiálů a látek – tedy kovových, anorganických nekovových a polymerních materiálů, organických i anorganických látek (drogy, jedy atd.). Vedle toho studenti získají základní informace z kriminalistiky, toxikologie, informační technologie.

→ více
Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie materiálů

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Akreditace - Eurobakalář

Charakteristika

FCHT se jediná v ČR zabývá chemií všech typů materiálů (kovové, polymerní, skelné a keramické). Studenti získají informace i o materiálech speciálních (elektronické m., biomateriály, kompozitní m., nanomateriály). Seznámí se s vlastnostmi materiálů, metodami stanovení chemického i fázového složení, s postupy při jejich přípravě a výrobě.

→ více
Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Chemie materiálů pro automobilový průmysl

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Studiem tohoto unikátního oboru získáte komplexní přehled o všech typech materiálů používaných v automobilovém průmyslu (kovy, polymery, sklo, keramika a kompozitní materiály). Obor kombinuje silný chemický základ se specializačními materiálovými předměty a základními znalostmi strojního inženýra.

→ více
Chemistry and Technology (Specialization in Chemistry, Technology and Material)

Chemistry and Technology (Specialization in Chemistry, Technology and Material)

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

→ více
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Čtyřletý bakalářský obor vychází ze současných poznatků a zkušeností, že pro profesionální konzervování a restaurování je nutné mít nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také vzdělání přírodovědně-technologické a chemické materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané poznatky na reálné památkové objekty ze skla a keramiky. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek (tzv. licenci k restaurování).

→ více
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Čtyřletý bakalářský obor vychází ze současných poznatků a zkušeností, že pro profesionální konzervování a restaurování je nutné mít nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také kvalitní vzdělání přírodovědné, technologické a materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané teoretické poznatky i praktické dovednosti na reálné kovové památkové objekty. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti na Ministerstvo kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek z kovových materiálů (tzv. licenci k restaurování).

→ více
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Čtyřletý bakalářský obor vychází ze současných poznatků a zkušeností, že pro profesionální konzervování a restaurování je nutné mít nejen historicko-umělecké a řemeslné vzdělání, ale také vzdělání přírodovědně a technologicko-materiálové. Osou studia je pět semestrálních prací a bakalářská práce, které učí studenty aplikovat získané teoretické poznatky i praktické dovednosti na reálné památkové objekty, jejichž součástí je textilní materiál. Tyto práce mají náležitosti restaurátorských zpráv a jsou vedeny restaurátorem s licencí a pedagogem z VŠCHT Praha. Absolventi je mohou využít při žádosti Ministerstvu kultury ČR o povolení k restaurování kulturních památek z textilních materiálů (tzv. licenci k restaurování).

→ více
Syntéza a výroba léčiv

Syntéza a výroba léčiv

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Fakulta chemické technologie má bohaté a dlouholeté zkušenosti ze spolupráce s farmaceutickým průmyslem a z přípravy odborníků pro farmaceutický výzkum a průmysl. V rámci studia tohoto oboru jsou studenti vzděláni v základním portfoliu chemických, biochemických a technických předmětů, charakteristických pro studium všech oborů fakulty. Tento základ je doplněn o nabídku předmětů z oblasti biologie, farmakochemie, farmakologie a výroby léčiv, takže studenti získají dobrou průpravu pro další rozvoj v oblasti vývoje a výroby lékových forem i léčivých substancí.

→ více
Technologie konzervování a restaurování

Technologie konzervování a restaurování

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Tříletý bakalářský obor je koncipován jako mezioborový a připravuje pro oblast památkové péče odborníky nejen s přírodovědným, technologickým a materiálovým vzděláním, ale i se vzděláním uměleckohistorickým. Velký důraz je ve studijním plánu kladen na získání praktických laboratorních dovedností i na samostatnou praktickou činnost studentů. Díky struktuře studijního oboru a dostatečné volitelnosti předmětů jsou absolventi připravováni tak, aby byli schopni v praxi působit jako technologové péče o památkové objekty, muzejní sbírky a archeologické nálezy.

→ více
Vodíkové a membránové technologie

Vodíkové a membránové technologie

Bakalářský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Vodíkové a membránové technologie nabízejí řešení hned několika současných civilizačních problémů. Ať se jedná o úpravu a výrobu pitné vody, likvidaci ekologických zátěží nebo rozvoj čistší energetiky, například pomocí palivových článků. Studenti stejnojmenného oboru získají kvalitní teoretický přehled o chemických procesech a materiálech, které jsou v dané oblasti využívány. Díky spoluúčasti na výzkumných projektech si mohou navíc ověřit získané znalosti i prakticky a podílet se na vývoji uvedených procesů ve špičkově vybavených laboratořích.

→ více
Aktualizováno: 21.9.2015 16:37, Autor: Lenka Matějová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi