Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Studijní plány
iduzel: 45140
idvazba: 50099
šablona: stranka
čas: 17.10.2021 11:40:58
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie materiálů

Specializace: Chemie a technologie materiálů

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

1. ročník

Zimní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B107007 Historie chemie a materiálů 3/0/0 Zk 4
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B108002 Úvod do studia materiálů 2/0/0 Zk 3
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B403003 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B110004 Organická chemie II 3/2/0 Z+Zk 6
B444004 Fyzika II 2/2/0 Z+Zk 5
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Specializace - Chemie a technologie materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B106005 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
B107001 Anorganické nekovové materiály 2/0/0 Zk 3
B112002 Makromolekulární chemie 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B101007 Struktura a vlastnosti materiálů 2/1/0 Z+Zk 4
B106007 Materiály a technologie v automobilovém průmyslu 3/0/0 Zk 5
B108003 Chemie životního prostředí 3/0/0 Zk 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Specializace - Chemie a technologie materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B403004 Fyzikální chemie II 3/2/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B106004 Vlastnosti a zkoušení kovů 2/1/0 Z+Zk 4
B106010 Zpracování odpadů 2/0/0 Zk 3
B107004 Základy sklářských a keramických technologií 2/1/0 Z+Zk 4
B112003 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
B126002 Struktura a vlastnosti polymerů 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B106002 Koroze materiálů 3/0/0 Zk 4
B107003 Technická mineralogie 2/1/0 Z+Zk 4
B108001 Úvod do mineralogie 2/0/0 Zk 3
B112001 Fyzika polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
B126003 Úvod do elektroniky 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B101008 Laboratoř chemie a technologie speciálních anorganických materiálů 0/0/6 KZ 4
B106012 Laboratoř chemie a technologie kovových materiálů 0/0/6 KZ 4
B107008 Laboratoř chemie a technologie anorganických nekovových materiálů 0/0/6 KZ 4
B112006 Laboratoř chemie a technologie polymerních materiálů 0/0/6 KZ 4
B126006 Laboratoř chemie a technologie materiálů pro elektroniku a nanomateriálů 0/0/6 KZ 4

Společné předměty

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4

Letní semestr

Specializace - Chemie a technologie materiálů

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B444006 Základy strojnictví 2/1/0 Z+Zk 4
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B106001 Degradace materiálů 2/0/0 Zk 3
B106003 Metalurgie 2/0/0 Zk 3
B106006 Technologie zpracování kovů 2/0/0 Zk 3
B107005 Glazury, engoby, keramické barvy a dekorační techniky 2/0/0 Zk 3
B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
B126001 Materiály pro elektroniku 2/1/0 Z+Zk 4
B126004 Základy nanomateriálů 2/0/0 Zk 3

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 10.1.2019 10:07, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi