Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Studijní plán
iduzel: 63138
idvazba: 75266
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:52:33
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63138
idvazba: 75266
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/plan/22340/N403C'
iduzel: 63138
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63138
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytická chemie a jakostní inženýrství

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402007 Teoretické základy analytické chemie 2 / 1 / - Zk 4
M402019 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství I - / 4 / - KZ 4
M402042 Laboratoř separačních metod - / - / 2 KZ 2
Povinně volitelné předměty specializace
Minimální počet zapisovaných předmětů: 3
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402001 Atomová spektrometrie 2 / - / - Zk 3
M402010 Techniky měření a interpretace hmotnostních spekter 1 / - / - Zk 2
M402011 Techniky měření a interpretace IČ a Ramanových spekter 1 / - / - Zk 2
M402012 Techniky měření a interpretace NMR spekter 1 / - / - Zk 2
M402037 Laboratoř atomové spektrometrie - / - / 2 KZ 2
Povinně volitelné předměty specializace
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402033 Pokročilé metody zpracování signálů 2 / 2 / - Z+Zk 5
M413001 Fourierova transformace 2 / 2 / - Z+Zk 5
M413002 Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic 2 / 2 / - Z+Zk 5
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402002 Pokročilé separační metody 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402018 Analytická chemometrika 2 / 1 / - Z+Zk 4

Letní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402017 Systémy managementu jakosti 2 / - / - Zk 3
M402040 Laboratoř molekulové spektrometrie - / - / 2 KZ 2
Povinně volitelné předměty specializace
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M143014 Databáze v chemické a forenzní analýze 1 / 1 / - Z+Zk 3
M402008 Radioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
M402023 Pokročilé bioanalytické metody 2 / - / - Zk 3
M402027 Metody stopové a ultrastopové analýzy 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402041 Laboratoř radioanalytických metod - / - / 2 KZ 2
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402005 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / - Zk 4
M402016 Vícerozměrné statistické metody 2 / 2 / - Z+Zk 5
M402043 Semestrální projekt - rešerše k DP - / 5 / - KZ 5

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402021 Metrologie v chemii - / 1 / - Zk 2
M402038 Laboratoř elektroanalytických metod - / - / 2 KZ 2
M402047 Semestrální práce - analytická chemie a jakostní inženýrství II - / - / 4 KZ 4
Povinně volitelné předměty specializace
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M108001 Chemie a fyzika pevných látek 3 / - / - Zk 5
M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 2 / - / - Zk 3
Povinně volitelné předměty specializace
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402015 Úvod do molekulární fyzikální chemie a symetrie 2 / 1 / - Z+Zk 4
M402034 Chiroptické metody a analýza chirálních léčiv 2 / - / - Zk 3
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M402003 Elektroanalytické metody 2 / - / - Z+Zk 3
M402036 Laboratorní projekt - / - / 10 KZ 7

Letní semestr

Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
M453050 Diplomová práce - / - / 30 Z 30

Libovolný. ročník

Zimní semestr

Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium

Letní semestr

Predměty v AJ pro studenty českých magisterských SP
Volitelné jazyky - magisterské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - magisterské studium
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi