Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Studijní plán
iduzel: 63138
idvazba: 75266
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 21:47:54
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63138
idvazba: 75266
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/plan/22310/B104C'
iduzel: 63138
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63138
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Specializace:

Šedě jsou uvedeny společné předměty programu – stejné ve všech specializacích.

Informace o studijním plánu

Studijní plán je zobrazen v podobě, ve které bude platit pro budoucí studenty (současné uchazeče o studium). Současní studenti si můžou zobrazit svůj studijní plán ve Studijním informačním systému (může se v některých předmětech odlišovat).

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B700002 Řemeslné techniky I - / - / 10 Z 6
B700014 Výtvarné cvičení I - / 2 / - Z 1
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B101003 Chemické a bilanční výpočty - / 2 / - KZ 3
B101010 Základy anorganické chemie 2 / 2 / - Z+Zk 4
B101011 Laboratoř chemie - / - / 3 KZ 3
B148008 Dějiny umění I 2 / - / - Z 2
B148032 Ikonografie 2 / - / - Zk 3
B148037 Informatika konzervování-restaurování 1 / 2 / - KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B413007 Repetitorium středoškolské matematiky - / 2 / - KZ 2

Letní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B700003 Řemeslné techniky II - / - / 10 Z 6
B700015 Výtvarné cvičení II - / 2 / - Z 1
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B110003 Organická chemie I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B148001 Anorganické materiály památek I 3 / - / - Zk 4
B148009 Dějiny umění II 2 / - / - Zk 4
B148038 Fotografické techniky 1 / 3 / - Z 3
B413008 Základy matematiky 2 / 2 / - Z+Zk 5
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148017 Konzervování textilu 2 / - / - Zk 3
B148019 Struktura a vlastnosti vláken 2 / - / - Zk 3
B700004 Řemeslné techniky III - / - / 6 Z 4
B700006 Semestrální práce I - / - / 5 KZ 4
B700016 Výtvarné cvičení III - / 2 / - Z 1
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148002 Anorganické materiály památek II 3 / - / - Zk 4
B148010 Dějiny umění III 2 / - / - Z 2
B148033 Laboratoř programu konzervování-restaurování - / - / 5 KZ 3
B444011 Základy fyziky 2 / 1 / - Z+Zk 4
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2

Letní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148015 Chemie vláken 2 / - / - Zk 3
B148021 Textilní technologie 2 / - / - Zk 3
B148022 Textilně technologický průzkum 2 / 2 / - KZ 3
B148042 Odborná praxe restaurování I - / - / - Z 1
B700005 Řemeslné techniky IV - / - / 4 Z 2
B700007 Semestrální práce II - / - / 6 KZ 4
B700017 Výtvarné cvičení IV - / 2 / - Z 1
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148011 Dějiny umění IV 2 / - / - Zk 4
B148027 Organické materiály památek I 3 / - / - Zk 4
B403016 Základy fyzikální chemie 2 / 1 / - Z+Zk 5

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148014 Historie výroby a zpracování textilií 2 / - / - Zk 3
B148018 Technologie barvení 2 / 3 / - Z+Zk 6
B148024 Seminář semestrální práce III - textil - / 2 / - Z 1
B700008 Semestrální práce III - / - / 10 KZ 7
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148003 Metody průzkumu památek 2 / - / - Zk 3
B148012 Dějiny umění V 2 / - / - Zk 3
B148028 Organické materiály památek II 2 / - / - Zk 3
B148030 Věcné kreslení - / 4 / - KZ 4

Letní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148020 Technická dokumentace oděvů 2 / - / - Zk 3
B148025 Seminář semestrální práce IV - textil - / 2 / - Z 1
B148043 Odborná praxe restaurování II - / - / - Z 1
B700009 Semestrální práce IV - / - / 10 KZ 7
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148004 Dějiny uměleckých řemesel 2 / - / - Zk 3
B148013 Figurální kreslení - / 4 / - KZ 4
B148034 Základy archeologie 2 / - / - Zk 3
B148036 Konzervování archeologických nálezů 2 / - / - Zk 3
B402001 Analytická chemie I 2 / 2 / - Z+Zk 5

4. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148007 Dějiny uměleckých řemesel-textil 2 / - / - Zk 3
B148016 Konstrukce střihů - / 4 / - Z 2
B148026 Seminář semestrální práce V - textil - / 2 / - Z 1
B700010 Semestrální práce V - / - / 12 KZ 9
Povinné předměty programu
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148023 Modelování - / 4 / - KZ 4
B148029 Účetnictví, daně, právo 2 / - / - KZ 2
B148031 Základy péče o památky 2 / - / - Zk 3
M148001 Preventivní konzervace 2 / - / - Zk 3

Letní semestr

Povinné předměty specializace
Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
B148045 Dějiny odívání 2 / - / - Zk 3
B150002 Seminář k bakalářské práci - / 3 / - Z 3
B700001 Bakalářská práce-restaurování - / - / 20 Z 20

Libovolný. ročník

Zimní semestr

Volitelné předměty - tělesná výchova a sport
Volitelné předměty - tělesná výchova a sport
Volitelné jazyky - Bakalářské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium

Letní semestr

Volitelné předměty - tělesná výchova a sport
Volitelné předměty programu B104
Volitelné předměty - tělesná výchova a sport
Volitelné jazyky - Bakalářské studium v ČJ
Volitelné předměty vybrané - bakalářské studium

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi