Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → O fakultě → Akademický senát → Volby do AS FCHT → Volby 2022 → Kandidátky akademických pracovníků
iduzel: 66719
idvazba: 80453
šablona: stranka_submenu
čas: 30.5.2024 20:44:43
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 66719
idvazba: 80453
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-fakulte/akademicky-senat/volby-as-fcht/volby-2022/akademici'
iduzel: 66719
path: 8547/4159/1395/1892/4609/6057/41754/66696/66719
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky akademických pracovníků

Volby proběhly od pondělí 5. prosince do čtvrtka 8. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny do AS VŠCHT Praha naleznete zde.

Kandidátní listina akademických pracovníků FCHT

Obsazuje se sedm mandátů ze třinácti kandidátů.

Medailonky kandidátů

Petra Cuřínová
zaměstnankyně Ústavu organické chemie (110)

Kdo jsem?
Ačkoli jsem s ústavem organické chemie VŠCHT již dlouhou dobu spjatá společnými projekty a výukou seminářů, pracovní úvazek zde mám teprve půl roku. Do této doby jsem pracovala na UCHP akademie věd, mohu tedy své zkušenosti odjinud porovnat se způsobem, jak se k řešení provozních problémů i problémů týkajících se studentů a výuky přistupuje zde.


Zdeněk HrdličkaZdeněk Hrdlička
zaměstnanec Ústavu polymerů (112)

Kdo jsem?
Docent a tajemník Ústavu polymerů, zabývám se technologií zpracování makromolekulárních látek s důrazem na recyklaci pryže a mechanickými vlastnostmi polymerních materiálů. Vyučuji několik předmětů zaměřených na polymery.

Proč byste mě měli volit?
Budu-li zvolen, budu prosazovat kroky směřující zejména ke snížení byrokratické zátěže, kulturnímu pracovnímu prostředí a důstojnému ohodnocení akademických pracovníků.


Michal Kohout
zaměstnanec Ústavu organické chemie (110)

Kdo jsem?
Vyučuji předmět Strukturní analýza a podílím se na výuce organické chemie a jsem garantem bakalářského studijního programu Chemie a chemické technologie. Ve výzkumné oblasti se věnuji materiálové chemii, především vývoji chromatografických sorbentů pro kapalinovou chromatografii a designu a syntéze vícefunkčních kapalných krystalů.

Proč byste mě měli volit?
V senátu bych rád pokračoval v podpoře studentů doktorského studia, snaze o zefektivnění transferu výsledků výzkumné činnosti do průmyslu a zrychlení reakce fakulty a školy na události týkající se života studentů a akademických pracovníků.


Petr KovaříčekPetr Kovaříček
zaměstnanec Ústavu organické chemie (110)

Kdo jsem?
Jsem odborný asistent na Ústavu organické chemie, kde od roku 2021 vedu skupinu Dynamické systémové chemie, učím kurz Mechanismy organických reakcí, semináře kurzů Organické chemie a Laboratoře. Po magisterských studiích na VŠCHT jsem doktorát získal ve Francii, postdoc jsem dělal v Německu a poté jsem pět let působil na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR.

Proč byste mě měli volit?
Mám víceleté zkušenosti z několika institucí, domacích i zahraničních, chtěl bych:

  • zjednodušit omezení v zadávání kvalifikačních prací pro jednotlivé studijní obory různých ústavech
  • vytvářet na fakultě podmínky pro brzký kariérní start mladých vědeckých pracovníků
  • zlepšit přenos zkušeností mezi zahraničními a českými studenty díky společným kurzům a podporovaným aktivitám
  • aktivně se podílet na zlepšování postavení doktorandů na VŠCHT
  • prosazovat otevřené akademické přístupy
  • rozvíjet podporu akademických mobilit

Jiří KubásekJiří Kubásek
zaměstnanec Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Kdo jsem?
Dobrý den, jsem zaměstnancem Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství. Na škole působím jako zaměstnanec od roku 2014 a aktivně se podílím na pedagogické i výzkumné činnosti. V rámci pedagogické činnosti vyučuji vybrané předměty pro bakalářské studijní programy „Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví“ a „Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl.“ Z pohledu výzkumu se společně s dalšími kolegy věnuji vývoji nových bioabsorbovatelných kovových materiálů pro aplikace v medicíně. Práci na naší škole jsem vždy vnímal nejen jako povinnost, ale v některých aspektech i formu koníčku a do akademického senátu se hlásím proto, abych nahlédl do fungování fakulty i z jiné perspektivy a přiložil ruku k dílu.

Proč byste mě měli volit?
Zájem o fungování fakulty je nedílnou součástí mého pracovního působení na VŠCHT Praha. Jako osoba aktivní v oblasti pedagogiky, prezentace školy a ústavu i podávání a řešení výzkumných projektů jsem přesvědčen, že se setkávám s podobnými úskalími jako většina z Vás, a proto i věřím, že nás společně mohu zastoupit v AS FCHT. Všem podporovatelům předem děkuji za hlasy.


Libor MastnýLibor Mastný
zaměstnanec Ústavu anorganické chemie (101)
Kandidát bez vyplněného medailonku


Martin Paidar
zaměstnanec Ústavu anorganické technologie (105)

Kdo jsem?
Ve své pedagogické a odborné činnosti se věnuji elektrochemickým technologiím, především pak využití vodíku pro skladování a výrobu elektrické energie.

Proč byste mě měli volit?
Během působení v akademickém senátu FCHT jsem se snažil přispívat k rozvoji fakulty a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců i studentů. Mám zkušenosti s řízením výzkumných projektů základního a zakázkového výzkumu, a také s přípravou akreditace nových studijních programů.


Iva PaterováIva Paterová
zaměstnankyně Ústavu organické technologie (111)

Kdo jsem?
Jsem odbornou asistentkou na Ústavu organické technologie. Hlavní náplň mé vědecké práce je zaměřena na aplikovanou katalýzu, heterogenní hydrogenace a přípravu chemických specialit. Zejména v poslední zmiňované oblasti velmi aktivně spolupracuji s průmyslem. Vyučuji a jsem garantem předmětů Jištění kvality technologických procesů, Laboratorní a průmyslová data. Dále se podílím na výuce předmětů Fine Chemicals a Výzkum a vývoj léčiv.

Proč byste mě měli volit?
Již v minulém volebním období jsem působila v AS FCHT. Kromě pedagogické a vědecké činnosti bych se ráda i nadále podílela na řešení problémů a úkolů týkajících se naší fakulty na úrovni AS FCHT.

Iva Paterová
zaměstnankyně Ústavu organické technologie (111)
Kandidátka bez vyplněného medailonku


Ivona SedlářováIvona Sedlářová
zaměstnankyně Ústavu anorganické technologie (105)

Kdo jsem?
Jsem dlouholetým pracovníkem Ústavu anorganické technologie. Vedle práce se studenty a ve funkci tajemníka ústavu se zabývám heterogenními nekatalyzovanými reakcemi a charakterizací pevné fáze pomocí rtuťové porozimetrie a laserové difrakce.

Proč byste mě měli volit?
Jako současná předsedkyně fakultního senátu bych chtěla zachovat kontinuitu a předat své zkušenosti dál.


Martina Šídlová
zaměstnankyně Ústavu skla a keramiky (107)

Kdo jsem?
Moje životní dráha je spojena s VŠCHT Praha od roku 2001, kdy jsem zde nastoupila jako student do 1. ročníku FCHT. Od počátku jsem měla nasměrováno na Ústav skla a keramiky, kde působím dodnes. Od roku 2007 (s rodičovskou přestávkou) jako výzkumný pracovník, od roku 2017 jako odborný asistent, a od roku 2021 jako vedoucí skupiny Anorganických pojiv. V posledních letech je moje práce zaměřena na využití odpadních materiálů, cirkulární ekonomiku a snižování emisí CO2 ve stavebnictví. Velmi aktivně spolupracuji s průmyslem a s fakultou stavební na ČVUT Praha.

Proč byste mě měli volit?
Jsem člověk, kterému není lhostejné, co se kolem něho děje. To je také důvod, proč se můj výzkum v posledních letech přesunul do oblasti udržitelného stavebnictví a jiných ekologických témat. Současně jsem přesvědčena, že patřím mezi lidi, kterým nechybí nadhled, a k řešení výzev přistupuji racionálně a zodpovědně. Chápu ekologické výzvy dnešní doby, přesto rozumím i argumentům zaznívajícím z průmyslu. Mimo moje odborné zaměření existuje však i řada dalších témat, která mi nejsou lhostejná. Ráda bych proto rozšířila mé aktivity na VŠCHT v rámci AS FCHT, a aktivně se podílela na řešení problémů týkajících se naší školy.


Jan Stoulil
zaměstnanec Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství (106)

Kdo jsem?
Jmenuji se Jan Stoulil, je mi 43 let a jsem otec 2 dětí. Na VŠCHT jsem studoval v letech 1997–2006 v magisterském i doktorském studijním programu zaměřeném na Metalurgii. Po návratu z postdoktorské stáže ve Švédsku a ve Francii v roce 2008 jsem zaměstnancem ústavu Kovových materiálů a korozního inženýrství, kde jsem v současnosti docentem a tajemníkem ústavu.

Proč byste mě měli volit?
V AS FCHT jsem působil už v minulém volebním období a nabízím své nabyté zkušenosti s administrativou AS zúročit ještě v jednom volebním období.


Jiří ŠturalaJiří Šturala
zaměstnanec Ústavu anorganické chemie (101)

Kdo jsem?
Na ústavu anorganické chemie se podílím na výuce základního předmětu anorganická chemie. V rámci svého výzkumu se zaobírám modifikací 2D materiálů na bází germania, křemíku a černého fosforu.

Proč byste mě měli volit?
Jako senátor bych rád hájil zájmy fakulty a podílel se na jejím dalším rozvoji na základě svých zkušeností ze zahraniční univerzity.


Martin VeselýMartin Veselý
zaměstnanec Ústavu organické technologie (111)

Kdo jsem?
Jsem odborným asistentem na Ústavu organické technologie, kde se ve své odborné činnosti zabývám spektroskopickou a mikroskopickou charakterizací dvou-dimenzionálních materiálů s následnou aplikací těchto materiálů jako nosiče heterogenních katalyzátorů. Vyučuji a jsem garantem předmětů Katalýza, Technická katalýza a jejich anglických ekvivalentů. Dále vyučuji předmět Technologické výpočty a Obrazová analýza a aplikace pro zpracování tomografických dat.

Proč byste mě měli volit?
Získané zkušenosti s pedagogikou (inovační granty PIGA) a projektovým výzkumem (MŠMT, GAČR) bych rád využil pro svou pokračující práci v Akademickém senátu FCHT, ve které právě dokončuji svůj první mandát. V této době se nám v senátu dařilo korigovat, vylepšovat a úspěšně schvalovat nové návrhy akreditací studijních programů, volebního řádu, výročních zpráv, či rozpočtu. V neposlední řadě jsem kladl důraz na lepší informování akademické obce o aktuálním dění v senátu FCHT s využitím sociálních médií Twitter, Facebook a Yammer.


Aktualizováno: 5.1.2023 16:23, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi