Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Navazující magisterské studijní programy → Detail programu
iduzel: 62197
idvazba: 73927
šablona: stranka
čas: 13.8.2022 04:59:00
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/uchazec/mag-obory
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Chemické technologie

Chemické technologie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Získáte znalosti vycházející z nejnovějších teoretických poznatků vědy, výzkumu a vývoje v oblasti chemických technologií. Budete schopni samostatné tvůrčí činnosti a aplikace nabytých znalostí při řešení konkrétních úkolů v průmyslové či firemní praxi, nebo můžete pokračovat v doktorském studiu. Na začátku studia si budete vybírat ze tří specializací – Technologie organických látek a chemické speciality, Vodíkové a membránové technologie, Základní a speciální anorganické technologie.

Uplatnění

  • Velké chemické společnosti
  • Výzkum a vývoj chemických specialit
  • Vedoucí výroby chemický látek
  • Architekt průmyslových procesů
  • Oblast konverze a skladování energie
  • Řízení a kontrola chemických procesů
  • Ochrana životního prostředí
  • Analytické laboratoře
  • Státní správa

Specializace - Základní a speciální anorganické technologie

Specializace je zaměřena na získání znalostí procesů používaných v perspektivních anorganických výrobách. Základ studia tvoří aplikované teoretické předměty vhodně doplněné výukou simulačních systémů umožňujících využití získaných poznatků v technické praxi. Seznámíme vás se základními a speciálními technologiemi anorganických látek a získáte praktické zkušenosti v týmové práci při řešení výzkumných úkolů spojených s vývojem nových technologií.
→ více

Specializace - Vodíkové a membránové technologie

Budou z vás specialisté pro oblast membránových procesů a vodíkových technologií. Základem studia jsou předměty z oblasti přípravy a charakterizace materiálů určených k výrobě membrán. V průběhu studia budete mít možnost zvolit si užší zaměření specializace orientované na separační membránové procesy nebo membránové procesy zaměřené na konverzi energie.
→ více

Specializace - Technologie organických látek a chemické speciality

Stanete se odborníky na organickou technologii, chemickou kinetiku, reaktorové inženýrství, průmyslovou přípravu a aplikaci katalyzátorů, na analýzu a syntézu procesů i optimalizaci malotonážních a velkotonážních technologií. Získáte také vědomosti o správné výrobní praxi, statistických metodách hodnocení jakosti, syntéze vsádkových výrob a chemické informatice, k tomu i praktické dovednosti v analytické chemii. Poptávka po absolventech momentálně výrazně převyšuje nabídku.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Pavel Čapek
Místo studia Praha
Kapacita 45 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0711A130002
VŠCHT kód N101
Aktualizováno: 16.12.2021 10:50, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi