Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Studijní plány
iduzel: 61936
idvazba: 73556
šablona: stranka
čas: 12.8.2022 10:05:39
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/uchazec/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Předměty programu

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3 / 3 / - Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty - / 2 / - KZ 3
B111008 Biologie člověka 2 / 1 / - Z+Zk 4
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2 / - / - Zk 3
B413001 Matematika A 3 / 4 / - Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum - / 3 / - KZ 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2 / 2 / - Z+Zk 5
B101004 Laboratoř anorganické chemie I - / - / 4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B126005 Buněčná biologie tkáňových systémů 2 / - / - Zk 3
B413002 Matematika B 3 / 3 / - Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3 / 2 / - Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A - / 2 / - Z 1
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B106008 Biomateriály pro medicínské aplikace 3 / - / - Zk 5
B108002 Úvod do studia materiálů 2 / - / - Zk 3
B110005 Laboratoř organické chemie I - / - / 4 KZ 3
B403001 Fyzikální chemie A 3 / 2 / - Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1 / 2 / - Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky - / - / 4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B - / 2 / - Z+Zk 2
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B105003 Úvod do chemických technologií 2 / - / - Zk 3
B110004 Organická chemie II 3 / 2 / - Z+Zk 6
B444012 Biofyzika 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B320001 Biochemie I 3 / 1 / - Z+Zk 5
B402001 Analytická chemie I 2 / 2 / - Z+Zk 5
B403002 Fyzikální chemie B 3 / 2 / - Z+Zk 6
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I - / - / 4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2 / 3 / - Z+Zk 6
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B106001 Degradace materiálů 2 / - / - Zk 3
B106005 Kovové materiály 2 / - / - Zk 3
B107001 Anorganické nekovové materiály 2 / - / - Zk 3
B112002 Makromolekulární chemie 2 / 1 / - Z+Zk 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova - / 2 / - Z 1
V827002 Sportovní kurz - / 1 / - Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B106009 Laboratoř programu Chemie biomateriálů pro medicínské využití - / - / 6 KZ 4
B107006 Koroze biomateriálů 3 / - / - Zk 5
B143001 Chemická informatika 1 / 1 / - KZ 2
B320005 Laboratoř biochemie - / - / 4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I - / - / 4 KZ 3
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem - / - / 4 KZ 4
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B106004 Vlastnosti a zkoušení kovů 2 / 1 / - Z+Zk 4
B107004 Základy sklářských a keramických technologií 2 / 1 / - Z+Zk 4
B112003 Metody charakterizace polymerních látek 2 / 2 / - Z+Zk 4
B126002 Struktura a vlastnosti polymerů 2 / - / - Zk 3
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B402002 Analytická chemie II 2 / 1 / - Z+Zk 4
B444004 Fyzika II 2 / 2 / - Z+Zk 5

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101007 Struktura a vlastnosti materiálů 2 / 1 / - Z+Zk 4
B106011 Metody charakterizace biomateriálů 2 / - / - Zk 3
B963001 Bakalářská práce - / - / 12 Z 15
Povinně volitelné
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B110009 Základy farmakochemie 3 / - / - Zk 5
B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů 2 / - / - Zk 3
B319001 Biologie II 2 / - / - Zk 3
B444006 Základy strojnictví 2 / 1 / - Z+Zk 4
B445004 Počítačová grafika 1 / 3 / - Z+Zk 5

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.
Aktualizováno: 26.11.2021 21:30, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi