Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 12:52:51
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22340/DD401'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické a procesní inženýrství (double degree)

Chemické a procesní inženýrství (double degree)

Doktorský program, Fakulta chemicko-inženýrská

Cílem dvojitého doktorského studijního programu Chemické a procesní inženýrství ve spolupráci s KU Leuven je vychovávat odborníky se širokým spektrem znalostí, které umožní uplatnění v akademické i průmyslové sféře v ČR i zahraničí. Studenti jsou podrobně obeznámeni jak s teoretickými základy chemického a procesního inženýrství, bioinženýrství a materiálového inženýrství, tak s experimentálními a praktickými aspekty oboru. Tím si vytvoří předpoklady pro základní nebo aplikovaný výzkum zaměřený na chemické a procesní inženýrství, ale také na další obory, jako je materiálové inženýrství, bioinženýrství a informatika. Studenti díky dvojité formě doktorského studijního programu získají diplom na VŠCHT Praha i na KU Leuven, cenné odborné i jazykové zahraniční zkušenosti, mezioborové znalosti a dovednosti, které zvýší jejich konkurenceschopnost a možnost uplatnění na českém i mezinárodním pracovním trhu. Využity jsou jak přednosti VŠCHT Praha, spočívající v odborném zázemí špičkových akademických pracovníků a vybavení moderní přístrojovou technikou, tak i silné stránky KU Leuven s rozšiřujícím vzdělávacím a výzkumným profilem.

Uplatnění

Absolvent studijního programu získá odborné znalosti, které zahrnují teorii přenosových jevů, termodynamiku, reaktorové inženýrství, teorii kontinua a hydromechaniku, materiálové inženýrství a chemicko-inženýrské aspekty péče o životní prostředí. Speciálními znalostmi jsou pak aplikovaná informatika, matematické modelování, metody nelineární dynamiky, numerické metody a programování při vědecko-technických výpočtech. Absolventi najdou uplatnění v orientovaném či aplikovaném výzkumu v chemickém, procesním, materiálovém a farmaceutickém průmyslu a v bioinženýrství, ale i v manažerských funkcích při řízení výzkumu či vývoje. Mohou se rovněž uplatnit v akademické sféře jak na vysokých školách technického zaměření, tak při základním výzkumu v ČR i v zahraničních výzkumných institucích. Absolventi s dvojím diplomem na VŠCHT Praha i KU Leuven budou i díky intenzivní mezinárodní zkušenosti schopni přinášet nové trendy ve vědě, výzkumu a inovacích, a přispějí tak ke zlepšení konkurenceschopnosti našich firem a institucí ve světovém srovnání. Významnou výhodu představuje absolvování části studia na renomované zahraniční univerzitě, kde získají posluchači nejen rozšiřující odborné znalosti, ale rovněž mezinárodní zkušenost a jazykovou dovednost.

Detaily programu

Jazyk výuky český
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 5 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0711D130017
VŠCHT kód DD401
Počet vypsaných témat 2

Vypsané disertační práce pro rok 2024/25

Membrány s odolností vůči změnám pH a rozpouštědla pro přesnou separaci podle hraniční molekulové hmotnosti

Garantující pracoviště: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
prof. Ivo Vankelecom

Anotace


Membránové separace v současnosti nabízejí nejlepší strategii pro snižování energetické náročnosti a dopadu na životní prostředí díky nově vyvíjené nanofiltraci s odolností či tolerancí k rozpouštědlu (SRNF či STNF). Takzavaná aktivace rozpouštědlem zahrnuje působení rozpouštědla na stávající membránu díky solvataci, zvýšení ohebnosti polymerního řetězce a uspořádání do vhodných struktur. To bude ověřeno systematickým testováním membrán s různými rozpouštědly pro separaci směsí kapalin. Bude použita vysokokapacitní aparatura pro současné testování mnoha vzorků. Základní fyzikálně chemické vlastnosti vzorků před a po působení rozpouštědel poskytnou náhled do změn na molekulární úrovni. Charakterizace bude zahrnovat absorpci plynu a kapaliny (difuzivitu), ERD (rozptyl pružného zpětného rázu, poskytující prvkovou analýzu přes tloušťku membrány), NMR v pevné vázi (nukleární magnetická rezonance), TGA (termogravimetrická analýza) a DSC (diferenční kalorimetrie). .
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, FCHI, VŠCHT Praha

Polymerní membrány pro vysoce selektivní odstranění CO2 z bioplynu

Garantující pracoviště: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Ústav chemického inženýrství
Školitel: prof. Ing. Petr Kočí, Ph.D.
prof. Ivo Vankelecom

Anotace


Membránové separace plynů významně přispěly k vývoji energeticky úsporných systémů pro čištění zemního plynu. Také membránové odstraňování CO2 z bioplynu, který ho obsahuje i více než 40 %, zažívá v současnosti rychlý rozvoj. Hlavní výzvou pro polymerní membrány je jejich náchylnost k plastizaci při vysokých koncentracích CO2. Dochází k nabobtnání membrány a zvýšení propustnosti pro CH4, čímž se sníží selektivita. Zesíťování membrány je jedním z nejlepších způsobů, jak zabránit plastizaci. Membrány se smíšenou matricí (MMM), skládající se z plniva rovnoměrně rozmístěného v polymerní matrici, kombinují dobrou zpracovatelnost polymerů s vysokou seperační účinností plniva. Organokovové sítě (MOF) patří mezi materiály s dobře definovanou velikostí a tvarem pórů. V rámci práce budou připraveny membrány typu MMM pro separaci bioplynu se zvýšenou permeabilitu díky výběru vhodné kombinace MOF/polymer a teploty zpracování, využívající MOF materiály s velkou vnitřní porozitou a selektivní povrchovou vrstvou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav chemického inženýrství, FCHI, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi