Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 13:28:46
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22330/B301'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie

Biochemie a biotechnologie je dlouhodobě nejpopulárnější program na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Je ideální pro studenty, které kromě chemie baví i biologie, zajímají se o mikroorganismy včetně virů, živočišné a rostlinné buňky a současně o jejich využití v biotechnologiích, bioinženýrství, genovém inženýrství a při výrobě léčiv.

Studijní program poskytuje klíčové kompetence a praktické dovednosti zejména v chemii, biochemii, mikrobiologii, molekulární biologii a jejich praktické aplikace v biotechnologii, farmacii, medicíně a dalších příbuzných oborech. Součástí studia je též nabídka zahraničních studijních pobytů. Podle zvolené specializace se z vás stanou odborníci v širokém spektru biotechnologií (od pivovarství přes výrobu léčiv až k ochraně životního prostředí) a budete výborně připraveni pro navazující magisterské studium ve studijních programech Biochemie a buněčná biologie, Mikrobiologie a genové inženýrství, Biotechnologie a bioinženýrství a Přírodní látky a léčiva.

Uplatnění

  • Navazující magisterské studium přírodovědného nebo technického směru
  • Průmyslové firmy podnikající v oblasti biotechnologií a farmacie
  • Vědecké a výzkumné organizace
  • Společnosti působící v ochraně životního prostředí
  • Akreditované, kontrolní a provozní laboratoře
  • Zdravotnická zařízení
  • Úřady státní správy

Specializace - Biotechnologie a bioinženýrství

Výběrem této specializace získáte vzdělání propojující chemické, biologické a inženýrské obory. Získáte komplex znalostí a dovedností nezbytných pro řízení průmyslových biotechnologických procesů, například pivovarství a sladařství, lihovarství vinařství, produkci léčiv, biopaliv, ale též technologie pro likvidaci a zpracování odpadů a ochranu životního prostředí. Získáte rozsáhlé teoretické znalosti a praktické dovednosti pro práci ve výzkumných a provozních laboratořích.
→ více

Specializace - Přírodní látky a léčiva

Tato specializace vám poskytne odborné znalosti zaměřené na charakteristiku a biologickou aktivitu přírodních látek. Získáte praktické dovednosti pro jejich biotechnologickou přípravu pomocí mikroorganismů a tkáňových buněk, izolaci z přírodních zdrojů nebo úplnou chemickou syntézu těchto látek, ale i dalších léčiv. Porozumíte jejich uplatnění ve farmacii a medicíně, včetně mechanismů účinku v lidském organismu. Získáte základní znalosti v oblasti vývoje, registrace a patentové ochrany léčiv.
→ více

Specializace - Biochemie a mikrobiologie

Specializace Biochemie a mikrobiologie vám nabízí možnost porozumět fungování komplexních chemických pochodů v každé buňce, ať už bakteriální či lidské. Studiem této specializace nejen získáte přehled o biochemických dějích v různých typech organismů, ale porozumíte fascinujícímu světu mikroorganismů a teoreticky i prakticky si osvojíte biochemické, mikrobiologické i molekulárně-biologické metody.
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Martin Halecký
Místo studia Praha
Kapacita 150 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0512A130002
VŠCHT kód B301
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi