Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 13:48:17
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22330/AD305'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Food and Natural Products

Food and Natural Products

The aim of the study programme is to educate top experts with the potential to manage and implement scientific and research activities both in academic sector and in management positions within industrial research or in government/control bodies. The study programme is aimed at broadening knowledge in a number of complementary disciplines: (i) evaluation of the bioactivity of chemical compounds and their mixtures (health and toxic effects) as a basis for assessing their effects on human health and living organisms, (ii) understanding of the mechanism of physico-chemical reactions and processes in food, dietary supplements or natural products under different processing and storage conditions; (iii) expertise with the application potential of instrumental platforms in the field of target analysis and, in particular, non-target screening for the characterisation of different types of samples and (iv) the application of advanced chemometric strategies and bioinformatics in the processing and interpretation of experimental data, especially in metabolomics.

Uplatnění

The graduate of the programme will acquire comprehensive knowledge and expertise in the field of food chemistry and natural products, including knowledge of the reactions taking place in technological processing. Due to deep theoretical and practical knowledge, a doctoral graduate can apply modern analytical techniques to a comprehensive assessment of the quality and chemical safety of food and natural products, to detect food fraud and /or prove their authenticity. An important professional competence opening the way for interdisciplinary cooperation is the application of innovative analytical strategies such as metabolomics, which can be applied, among other things, in the field of biomonitoring or bioprospection.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. Ing. Jana Pulkrabová, Ph.D.
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0531D130026
VŠCHT kód AD305
Počet vypsaných témat 2

Vypsané disertační práce pro rok 2024/25

Analýza per- a polyfluoralkylovaných látek v životním prostředí

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D.

Anotace


Tato disertační práce bude zaměřena na vývoj analytických metod pro stanovení širokého spektra per- a polyfluoralkylovaných sloučenin (PFAS) v životním prostředí včetně potravin a pitné vody, které představují hlavní dietární zdroj expozice člověka. Práce se bude věnovat rozšíření stávajících metod o nové látky (např. karboxylové kyseliny s krátkým řetězcem (C2-C3), nenasycené perfluoralkylované kyseliny, telomerní sloučeniny včetně jejich prekurzorů), případně implementaci nových postupů v analýze PFAS, jako je např. stanovení celkových oxidovatelných prekurzorů. V případě potravin bude pozornost zaměřena na komodity, jejichž monitoring vyžaduje aktuální doporučení Evropské komise (EU 2022/1431). Pro detekci látek bude využita technika kapalinové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií, pro některé látky bude využita i technika plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií, tak aby byly dosaženy požadované pracovní charakteristiky. Nové postupy budou následně aplikovány pro zhodnocení zátěže životního prostředí a k posouzení dietární expozice populace ČR těmto látkám. Práce poskytne nová data nezbytná pro hodnocení expozičních rizik různých skupin populace těmto látkám a také poskytne podklady pro implementaci nové evropské legislativy v následujících letech.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha

Hodnocení potravinářských surovin a produktů pomocí instrumentálních metod a jejich porovnání se senzorickou analýzou

Garantující pracoviště: Ústav analýzy potravin a výživy
Školitel: prof. Dr. Ing. Jan Poustka

Anotace


Hlavním tématem disertační práce je aplikace vybraných instrumentílních metod jako je infračervená spektrometrie anebo hmotnostní spektrometrie s cílem optimalizovat rychlou charakterizaci různých potravinářských surovin a produktů a to i prostředníctvím pokročilých matematicko-statistických metod včetně multivariační analýzy dat. Náledně pak tyto metody porovnat se senzorickým hodnocením a vytvořit tak komplexní pohled na celkové hodnocení kvality v souvislosti nejen s legislativními požadavky ale také s požadavky na cílovou senzorickou kvalitu. Cílem práce je pro různé materiály vypracovat analytické postupy vhodné pro jejich charakterizaci tak, aby mohly být použity k smysluplnému porovnání se senzorickou analýzou pro hodnocení např. podle původu nebo stupně technologického zpracování.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analýzy potravin a výživy, FPBT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi