Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 14:59:51
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22310/N104'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie

Chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Program je určen pro ty z vás, kdo mají zájem o studium základních chemických disciplín. Cílem je prohloubení znalostí chemie získaných během předcházejícího bakalářského studia a následně další rozvíjení expertních poznatků ve zvolené specializaci. Ty jsou k dispozici tři – Anorganická chemie, Makromolekulární chemie a Organická chemie.

Uplatnění

  • Základní i aplikovaný výzkum
  • Analytické laboratoře
  • Pedagogická činnost
  • Technolog výroby
  • Manažer – firmy i státní správa
  • Syntéza a výzkum léčiv
  • Medicinální chemie
  • Doktorské studium

Specializace - Organická chemie

Organická chemie je základní vědní disciplína. Naučíte se a pochopíte všechny její zákonitosti, zvláštnosti a úskalí, především se ale naučíte chemickému myšlení a získáte zkušenosti a cit pro chemii nejen organickou. Na ústavu organické chemie pak budete součástí mezinárodních výzkumných týmů a zapojíte se do řešení konkrétních projektů. Těžiště výuky spočívá ve zvládnutí organické syntézy, mechanismů organických reakcí, stereoselektivní syntézy, organické syntézy s využitím přechodných kovů a fyzikální organické chemie. Své schopnosti ale můžete obohatit i o teoretické disciplíny, jako je kvantová organická chemie, výpočty a vizualizace organických molekul, určování struktury organických látek a studium supramolekulární chemie. Absolventi nemají problém …
→ více

Specializace - Anorganická chemie

Cílem studia je pochopení vztahů mezi chemickým složením, strukturou a vlastnostmi anorganických látek. K tomu je zapotřebí zvládnout jednak syntetické a separační postupy aplikované v moderní anorganické chemii (např. depozice tenkých vrstev, syntéza vhodných prekurzorů pro nanostrukturování materiálů, pěstování monokrystalů), jednak širokou škálu analytických technik pro jejich charakterizaci. Studijní předměty jsou vybrány tak, aby podávaly ucelený přehled o tradičních i nových odvětvích anorganické chemie, ve škále od pevných látek a nanomateriálů se speciálními vlastnostmi (elektricko-magnetickými, optickými či katalytickými) až po biogenní koordinační sloučeniny přechodných kovů. Nedílnou součástí specializace jsou i kurzy zajišťující teoretickou průpravu jako např. teoretické principy anorganické chemie, …
→ více

Specializace - Makromolekulární chemie

Polymery (makromolekulární látky) jsou nedílnou součástí živých organizmů, technicky významných materiálů (např. plastů a kaučuků), léčiv i biomateriálů. Ve studiu specializace se zaměříte na reakce, kterými z malých molekul, monomerů, vznikají makromolekuly, které tvoří polymery. Seznámíte se s mechanizmy těchto polyreakcí, a technologiemi jejich provedení v praxi včetně potřebných katalyzátorů a vstupních surovin. Důraz je kladen na porozumění vztahům mezi strukturou polymerů a jejich fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Proto se zaměříte také na metody, kterými se tyto vlastnosti stanovují. Dozvíte se o způsobech zpracování polymerů do formy finálních výrobků, aplikacích polymerů a problematice jejich recyklace a udržitelné produkce. Nedílnou součástí …
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia David Sedmidubský
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0531A130009
VŠCHT kód N104
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi