Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 15:00:27
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22310/N102'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie a technologie materiálů

Chemie a technologie materiálů

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Cílem studia je seznámit studenty z teoretického i praktického pohledu se souvislostmi mezi přípravou, chemickým složením a užitnými vlastnostmi různých druhů materiálů. Právě podle kategorie materiálů, kterým se chcete věnovat, si vybíráte na začátku studia z následujících specializací - Anorganické nekovové materiály, Kovové materiály, Nanomateriály a materiály pro elektroniku, Polymerní materiály, Biomateriály. Můžete studovat také Materiály ve forenzní chemii.

Uplatnění

  • Materiálová a chemická expertíza
  • Legislativa a standardizace látek a materiálů
  • Metalurgie, chemický průmysl, energetika
  • Kontrolní a testovací laboratoře
  • Vedoucí zkušebních či vývojových laboratoří
  • Orgány státní správy
  • Aplikace materiálů v medicíně
  • Výzkum konstrukčních materiálů
  • Vývoj a výroba lékařských implantátů
  • Doktorské studium

Specializace - Anorganické nekovové materiály

Podrobně se seznámíte se strukturou a složením anorganických nekovových materiálů (sklo, keramika, sklokeramika, anorganická pojiva, anorganické biomateriály, nanomateriály na bázi skla a keramiky) ve vazbě na jejich funkční vlastnosti. Pochopíte též tradiční i nejmodernější materiálové technologie. Dále se seznámíte s fyzikálně-chemickými modely a chemicko-inženýrským popisem procesů probíhajících při výrobě a použití ANM. Tomu odpovídají témata diplomových prací zaměřená např. na vývoj funkčních vrstev na ANM (antibakteriálních, chemicky odolných, samočistících, antireflexních), na vztahy mezi mikrostrukturou a termomechanickými vlastnostmi keramiky, na vývoj nových materiálů a modifikaci materiálů tradičních (křišťálová skla bez obsahu Pb, skla pro palivové články, skla pro optické vlnovody, skla …
→ více

Specializace - Nanomateriály a materiály pro elektroniku

Pochopení složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti. Specializace prohlubuje a rozvíjí základní poznatky chemie, fyziky, materiálových věd a inženýrství v oblasti nanostrukturovaných materiálů. Seznámíte se obecnými principy, které určují vztahy mezi strukturou a vlastnostmi makroskopických a nanostrukturovaných materiálů, metodami jejich charakterizace a základními procesy jejich přípravy a zpracování. Předmětem studia jsou kovové, anorganické nekovové i organické polymerní materiály, které se uplatňují zejména v moderní elektronice a optoelektronice, ale i v dalších oblastech, např. v medicíně a farmacii. Tomu odpovídají i nabízená témata diplomových …
→ více

Specializace - Materiály ve forenzní chemii

Pochopíte vztahy mezi složením a strukturou materiálů a jejich užitnými vlastnostmi. Získáte široký přehled o všech typech materiálů (kovových, skelných, keramických, polymerních i kompozitních). Důraz je dále kladen na metody analýzy a charakterizace materiálů. V oblasti forenzní analýzy materiálů si osvojíte strukturní a chemickou analýzu materiálů, analýzu jejich mechanických, fyzikálních, chemických vlastností a analýzu přítomných defektů. V rámci speciálních přednášek se seznámíte i s prací soudních znalců, s metodami zajišťování kriminalistických stop a jejich vyhodnocováním pro důkazní prostředky.
→ více

Specializace - Biomateriály

Specializace je zaměřena na biomateriály využívané pro výrobu lékařských implantátů. Detailně se seznámíte s kovovými, polymerními, skelnými nebo keramickými biomateriály využívanými k výrobě kloubních a kostních náhrad a fixací, dentálních implantátů, stentů, cévních, kožních a očních implantátů a dalších. U každé skupiny materiálů je důraz kladen na teoretické i praktické aspekty jejich mechanického, fyzikálního a chemického chování ve specifických podmínkách lidského organismu. Vedle širokých materiálových znalostí získáte podrobné informace z oblasti chemické analýzy materiálů, zkoušení jejich mechanických, fyzikálních a chemických vlastností důležitých pro lékařské aplikace. Nedílnou součástí výuky je dále systém řízení a jakosti v oblasti výroby zdravotnických prostředků, systém …
→ více

Specializace - Kovové materiály

Specializace seznamuje s postupy výroby a zpracování moderních kovových materiálů a s jejich fyzikálními i chemickými vlastnostmi. Dozvíte se, jak se kovové materiály vyrábějí, zpracovávají, chrání proti korozi, ale také recyklují.
→ více

Specializace - Polymerní materiály

V rámci specializace vás zasvětíme do tajů polymerních materiálů přírodního i syntetického původu, které jsou pro lidstvo nepostradatelné. Mezi ně patří např. plasty, pryž, vlákna či nátěrové hmoty. Zaměříte se na způsoby, jakými se získávají suroviny, na reakce a procesy, kterými se z nich vyrábějí polymery. Věnovat se budete technologiím zpracování polymerů na výrobky včetně charakteristiky příslušných zařízení. Seznámíte se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi polymerů a instrumentálními technikami, které se využívají k jejich charakterizaci. Ponoříte se také do problematiky udržitelnosti a recyklace polymerních materiálů. Vedle teoretické výuky v rámci přednášek a cvičení si vyzkoušíte také v laboratořích řadu technik …
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia Aleš Helebrant
Místo studia Praha
Kapacita 80 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0711A130003
VŠCHT kód N102
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi