Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Detail programu
iduzel: 63136
idvazba: 75264
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 15:05:10
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63136
idvazba: 75264
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/program/22310/ADD101'
iduzel: 63136
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63136
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemistry and Chemical Technologie (double degree)

Chemistry and Chemical Technologie (double degree)

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Joint study programme with foreign universities - two diplomas for one study.

 

The programme is aimed at cooperation with the Slovak University of Technology in Bratislava, (STU Bratislava) and with KU Leuven, Belgium to educate highly qualified professionals at the highest level of higher education (doctoral level), both with advanced theoretical knowledge and practical skills in applied chemistry and chemical technology. Students extend their theoretical knowledge of chemistry, physical chemistry and chemical engineering. This knowledge is further developed by means of an independent professional work in the field of chemical technology, which allows the students to deepen theoretical knowledge and to gain experience with their application in the implementation of a specific technological project. The scientific education further includes a chemical-technological research project that leads to obtaining the original published knowledge of a general nature.

Uplatnění

A graduate of the programme is fully qualified to occupy a leading position in the field of design, development and optimization of chemical technologies as well as for the management of chemical operations, distribution and application of chemical products on the market. The graduate is able to assess the environmental impacts of these activities and human health. He/she is also fully prepared and qualified for independent research and development activities in the field of chemical technologies using both a broad theoretical basis, as well as own experience in obtaining experimental and theoretical data, their critical evaluation and processing and drawing conclusions of a general nature.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia kombinovaná , prezenční
Garant studia doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
Místo studia Praha
Kapacita 4 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0711D130010
VŠCHT kód ADD101
Počet vypsaných témat 3

Vypsané disertační práce pro rok 2024/25

Galvanicky vylučované elektrokatalytické vrstvy pro alkalickou elektrolýzu vody

Garantující pracoviště: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ústav anorganické technologie
Školitel: doc. Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.
doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.

Anotace


Cílem projektu je vývoj katalyzátoru pro katodický vývoj vodíku v procesu alkalické elektrolýzy vody. Katalyzátor bude připraven s využitím galvanického pokovování vhodného substrátu. Připravovaný katalyzátor bude založen na neplatinových prvcích ze skupiny přechodných kovů s cílem dosažení co nejnižšího přepětí pro požadovanou reakci a vysoké stability za podmínek vylučování vodíku. Toho bude dosaženo optimalizací podmínek přípravy, složení výchozí směsi a typem podkladu pro vyloučenou vrstvu. Projekt se vedle vlastní přípravy vrstvy zaměří rovněž na charakterizaci připravených materiálů z fyzikálně-chemického a elektrochemického hlediska. Vhodný materiál bude použit jako katalytická vrstva na 3D elektrodě a testován za podmínek alkalické elektrolýzy vody.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Matematické modely kompozitních materiálů připravovaných rozptýlením tuhých částic plniva v kapalné polymerní matrici

Garantující pracoviště: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Ústav organické technologie
Školitel: doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Anotace


Práce je zaměřena na matematické modelování kompozitních materiálů, jejichž příprava zahrnuje vytvoření suspenze částic plniva v kapalné směsi rozpouštědla a prekursoru polymeru, objemovou kontrakci suspenze vyvolanou odpařováním rozpouštědla a formováním pevné polymerní matrice. Výchozí suspenze je modelována pomocí metody náhodného sekvenčního přidávání částic různých tvarů. Pak následuje modelování pohybu částic plniva ve smršťující se suspenzi. Každá modelová mikrostruktura a odpovídající mikrostruktura reálného vzorku kompozitního materiálu jsou charakterizovány statistickými mírami a tyto míry jsou následně porovnány, aby byla ohodnocena kvalita modelu. Reálné mikrostruktury kompozitních materiálů jsou dedukovány ze snímků jejich nábrusů, které jsou pozorovány v řádkovacím elektronovém mikroskopu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav organické technologie, FCHT, VŠCHT Praha

Membrány se smíšenou matricí pro separaci plynů

Garantující pracoviště: Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
Ústav anorganické technologie
Školitel: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla
prof. Ivo Vankelecom

Anotace


Membránová separace plynů (MGS) představuje jednu z perspektivních a energeticky úspornějších alternativ k některým v současnosti používaným separačním procesům (PSA, TSA, aminová vypírka apod.) Většina průmyslově využívaných membrán je na bázi polymerních metriálů, které však mají nízkou permeabilitu nebo selektivitu. V rámci této práce budou syntetizovány a charakterizovány polymerní a hybridní membrány polymer-plnivo, které spojují výhody mikroporézních plniv a polymerních membrán. Jako plniva bude využíváno různých materiálů (např. ZIF-8, UiO-66, silikalitu-1, ETS, FAU, TS-1, AFX, MOF), popř. jejich modifikací, které budou kombinovány s polymery a to jak průmyslově vyráběnými, tak i syntetizovanými v laboratoři. Cílem této práce je příprava membrán pro různé průmyslové aplikace. Cílová aplikace bude určena po dohodě, podle aktuálně řešených témat na pracovišti (např. odstraňování CO2 z odplynů elektráren a dalších průmyslových provozů, separace CO2 z bioplynu, separace H2 z proudů obsahujících CO2, popř. uhlovodíky, separace uhlovodíků apod.) V rámci této práce bude řešen vývoj nových materiálů a problematika interakce plniva a polymerní matrice s cílem zvýšení tepelné a chemické stability, selektivity a permeability připravených membrán.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav anorganické technologie, FCHT, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi