Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Studijní plán
iduzel: 63138
idvazba: 75266
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:44:49
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63138
idvazba: 75266
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/plan/22340/D402'
iduzel: 63138
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63138
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie (FCHI)

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1, 2
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 2 / 1 / -
P402002 Chemometrika 2 / 1 / -
P402003 Nové techniky molekulové spektroskopie 2 / 1 / -
P402005 Separační metody pro doktorandy 2 / 1 / -
P402006 Atomová spektroskopie 2 / 1 / -
P402009 Teoretické základy analytické chemie - simulace a fitování 2 / 1 / -
P402010 Molekulární fyzikální chemie, Pauliho princip a symetrie 2 / 1 / -
P402012 Moderní metody chemické fyziky I 2 / 1 / -
P402013 Moderní metody chemické fyziky II 2 / 1 / -
P402014 Vícerozměrné statistické metody 2 / 1 / -
P402015 Senzorová analýza pro doktorandy 2 / 1 / -
P402016 Vysocerozlišená spektroskopie 2 / 1 / -
P402019 Chiroptická spektroskopie 2 / 1 / -
P402020 Molekulová spektroskopie 2 / 1 / -
P403001 Molekulární modelování a simulace 2 / 1 / -
P403002 Statistická termodynamika 3 / - / -
P403004 Fázové rovnováhy 2 / 1 / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P403007 Transportní a membránové procesy 2 / 1 / -
P403011 Chemická kinetika 2 / 1 / -
P403012 Elektrochemie 3 / - / -
P403019 Pokročilá kvantová mechanika pro chemiky 2 / 1 / -
P403024 Stavové chování a základy termodynamiky 2 / 1 / -
Povinně volitelné předměty programu 4
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L
P402004 Nanotechnologie: základní principy a využití 3 / - / -
P402008 Supramolekulární chemie 2 / 1 / -
P402017 Molekulární inženýrství 3 / - / -
P402018 Odhalování padělků (léčiv, kosmetiky, potravin) 2 / 1 / -
P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 2 / 1 / -
P403008 Základní fyzikálně chemické veličiny a jejich měření 2 / 1 / -
P403010 Chemická termodynamika pro zpracování ropy 2 / 1 / -
P403013 Fyzikální chemie polymerních soustav 2 / 1 / -
P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 2 / 1 / -
P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 2 / 1 / -
P403016 Úvod do moderní teorie fázových přechodů 3 / - / -
P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 2 / 1 / -
P403018 Vibrační spektroskopie 2 / 1 / -
P445013 Pokročilé metody zpracování signálů pro doktorandy 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi