Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Studijní plán
iduzel: 63138
idvazba: 75266
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:50:58
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63138
idvazba: 75266
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/plan/22340/D401'
iduzel: 63138
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63138
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemické a procesní inženýrství

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu - Modul A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L
P409001 Procesy sdílení hmoty 3 / - / -
P409002 Inženýrská kinetika a heterogenní reaktory 3 / - / -
P409003 Bioreaktory 3 / - / -
P409004 Procesní a systémové inženýrství 3 / - / -
P409005 Dynamika nelineárních chemicko-fyzikálních procesů - od oscilací ke strukturám 3 / - / -
P409006 Inženýrství polymeračních reaktorů 3 / - / -
P409007 Bubliny, kapky, částice 3 / - / -
P409008 Aerosolové inženýrství 3 / - / -
P409009 Aplikovaná mechanika tekutin 3 / - / -
P409011 Pokročilé programování a programovací technologie 3 / - / -
P409012 Sypké hmoty 3 / - / -
P409013 Hydrodynamika vícefázových reaktorů 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu - Modul B
Kód Název předmětu P/C/L
P105001 Elektrochemické inženýrství 3 / - / -
P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 3 / - / -
P105012 Anorganická technologie pro doktorandy 3 / - / -
P108002 RTG fázová analýza 3 / - / -
P111002 Texturní vlastnosti porézních látek 3 / - / -
P111003 Mikrostruktura tuhých látek a transportní jevy 3 / - / -
P111004 Jednotkové operace výroby pevných lékových forem 3 / - / -
P111005 Reaktorové inženýrství 3 / - / -
P111006 Organická technologie pro doktorandy 3 / - / -
P111007 Lékové formy 3 / - / -
P319001 Bioinženýrství 3 / - / -
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320005 Biofyzikální chemie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3 / - / -
P320009 Biochemické metody 3 / - / -
P320013 Průmyslová mikrobiologie 3 / - / -
P402002 Chemometrika 2 / 1 / -
P402017 Molekulární inženýrství 3 / - / -
P403001 Molekulární modelování a simulace 2 / 1 / -
P403003 Odhad fyzikálně chemických vlastností ze struktury molekuly 2 / 1 / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P403017 Pokročilé metody charakterizace pevných látek 2 / 1 / -
P403018 Vibrační spektroskopie 2 / 1 / -
P413001 Teorie grafů a její aplikace 3 / - / -
P413003 Numerické metody pro inženýry 3 / - / -
P413004 Deterministické a stochastické diskrétní systémy 3 / - / -
P413005 Numerické metody analýzy nelineárních dynamických modelů 3 / - / -
P413006 Optimalizace nelineárních problémů 3 / - / -
P413007 Dynamické systémy 3 / - / -
P444004 Chemické senzory 3 / - / -
P444005 Programové prostředky pro měření a řízení 3 / - / -
P444009 Pokročilé metody měření v experimentální fyzice a chemii 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi