Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Studijní plán
iduzel: 63138
idvazba: 75266
šablona: stranka
čas: 15.7.2024 23:48:47
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/doktorske-studium/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63138
idvazba: 75266
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske-studium/plan/22330/D304'
iduzel: 63138
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6075/63138
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biochemie a bioorganická chemie

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli 3 / - / -
P320003 Mikrobiální ekologie 3 / - / -
P320004 Speciální enzymologie 3 / - / -
P320005 Biofyzikální chemie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3 / - / -
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3 / - / -
P320009 Biochemické metody 3 / - / -
P320011 Experimentální techniky strukturní biologie 3 / - / -
P320018 Odborný seminář z biochemie a mikrobiologie 3 / - / -
P342002 Drogy a závislosti 3 / - / -
P342004 Bioorganická chemie sacharidů a nukleových kyselin 3 / - / -
P342005 Moderní separační metody s hmotnostní detekcí 3 / - / -
P342006 Pokročilé NMR techniky v bioorganické chemii 2 / 1 / -
Povinně volitelné předměty programu
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L
P110001 Fyzikální organická chemie 3 / - / -
P110014 Pokročilá organická chemie 3 / - / -
P126003 Biomateriály 3 / - / -
P143001 Pokročilá chemoinformatika 3 / - / -
P143002 Systémová biologie 3 / - / -
P143003 Pokročilé biomolekulární modelování 3 / - / -
P143005 Pokročilá strukturní bioinformatika 3 / - / -
P240001 Environmentální toxikologie a ekotoxikologie 3 / - / -
P319002 Aplikovaná biologie 3 / - / -
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3 / - / -
P319005 Současné trendy v biotechnologii 3 / - / -
P319006 Environmentální biotechnologie 3 / - / -
P320012 Virologie 3 / - / -
P320013 Průmyslová mikrobiologie 3 / - / -
P320014 Klinická mikrobiologie 3 / - / -
P321002 Polysacharidy, jejich vlastnosti a využití 3 / - / -
P322001 Bakterie mléčného kvašení 3 / - / -
P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323003 Vývoj a optimalizace postupů v analytické laboratoři 3 / - / -
P323004 Speciální senzorická analýza 3 / - / -
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3 / - / -
P324005 Systémy managementu kvality a bezpečnosti v agropotravinářském sektoru 3 / - / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P403015 Statistické zpracování experimentálních dat 2 / 1 / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 3.2.2022 22:33, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi