Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Bakalářské studium → Časová osa bakalářského studia na FCHT
iduzel: 48007
idvazba: 53922
šablona: stranka
čas: 2.3.2021 03:04:39
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Orientační pomůcka pro bakalářské studenty FCHT s průběhem studia


Nejdůležitější záležitosti týkající se průběhu celého studia:

Kredity – za studium je nutno získat alespoň 180 kreditů (tj. cca 30/semestr), pro zápis do dalšího semestru je nutno získat alespoň 15 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů.

Nezískání zápočtu během semestru = oprava souhrnným testem

Zkouška – lze mít až tři pokusy, pokud se nepovede, nutno na děkanátu zapsat si daný předmět do dalšího semestru (každý předmět lze zapsat maximálně třikrát).

Neomluvená neúčast na zkoušce = automaticky F (omlouvá se přímo zkoušejícímu)

Předběžný zápis povinně volitelných a volitelných předmětů a tělesné výchovy do letního/zimního semestru zpravidla probíhá před koncem předchozího semestru (cca 11. – 14. týden) prostřednictvím SIS. Tento zápis není závazný! Přihlašování k rozvrhu probíhá koncem zkouškového období opět prostřednictvím SIS. Po ukončení přihlašování k rozvrhu online se změny řeší přes tajemníka příslušného ústavu, na kterém je daný předmět vyučován (poznáte podle prvních třech čísel v kódu předmětu, např. předmět B101001 patří pod ústav 101, seznam ústavů zde).

Stipendia - přehled stipendií poskytovaných VŠCHT Praha

V případě problémů je vhodné vše zavčas řešit na děkanátu (především zápis a vyškrtnutí předmětu, tvorba mimořádného studijního plánu). Řešení studijních problémů apod. - nejčastěji pomocí formuláře Žádost. V případě nejasností na koho se obrátit, nebo dalších dotazů, se můžete obrátit také na zkušenější studenty prostřednictvím mailové adresy tutori@vscht.cz1. semestr

Pro studenty prvního ročníku existuje celoškolská pomůcka Průvodce prváka (2019/20).

Imatrikulace – přebírání indexu z rukou děkana, obvykle v prvním týdnu semestru (není přístupné veřejnosti ani rodičům), je vhodné přijít ve společenském oděvu

Účast na přednáškách a cvičeních – záleží na předmětu, více informací lze získat na prvních hodinách. Účast v laboratořích (v dalších semestrech) - povinná.


2. semestr

Zápis do druhého a jakéhokoliv dalšího semestru probíhá obvykle do prvního týdne nového semestru, v indexu je nutné mít vypsány všechny předměty nového semestru (i volitelné).


3. semestr

Na konci semestru (přelom leden/únor) začíná přihlašování na předběžná bakalářská témata. Je vhodné se informovat u vedoucího/konzultanta práce o jejím obsahu. Aktivní odbornou prací na ústavu lze přetěžit do 3 kreditů.


4. semestr

Obvyklý začátek dobrovolné odborné práce na ústavu.


5. semestr

Výsledky své dobrovolné odborné práce na ústavu lze prezentovat v rámci Studentské vědecké konference (listopad), kromě finančního ohodnocení je to zároveň dobrá příprava na obhajobu bakalářské práce (BP) v dalším semestru.

Na konci pátého semestru školitel vyplňuje zadání BP do Sisu. Student se o tuto povinnost starat nemusí.


6. semestr

K zápisu do posledního semestru musí mít student splněny všechny povinné a povinně volitelné předměty z již absolvovaných semestrů. Do indexu se zapisují předměty uvedené ve studijním plánu (tj. i Bakalářská práce).

Papírovou formu zadání BP lze obvykle od poloviny semestru vyzvednout na sekretariátu ústavu školitele práce. Informace pro závěrečné práce.

Samotná BP se kromě elektronické verze do Sisu odevzdává v papírové formě (sekretariát ústavu školitele práce), index se odevzdává na děkanátu. Za BP zapisuje školitel zápočet do indexu.

Pro obhajobu BP a SZZ v druhé polovině června je nutné mít splněny všechny studijní povinnosti a odevzdán index obvykle do konce prvního červnového týdne.

Promoce absolventů bakalářského studia se obvykle konají v říjnu.

Aktualizováno: 3.10.2019 13:27, Autor: Ondřej Kundrát

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi