Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → O fakultě → Akademický senát → Volby do AS FCHT → Volby 2023 → Kandidátky studentů
iduzel: 68303
idvazba: 82749
šablona: stranka_submenu
čas: 30.5.2024 22:29:34
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 68303
idvazba: 82749
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-fakulte/akademicky-senat/volby-as-fcht/volby-2023/studenti'
iduzel: 68303
path: 8547/4159/1395/1892/4609/6057/41754/68299/68303
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhnou od pondělí 4. prosince do čtvrtka 7. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny do AS VŠCHT Praha naleznete zde.

Kandidátní listiny studentů FCHT

Kandidátní listina studentů bakalářských a magisterských programů

Obsazuje se jeden mandát ze tří kandidátů.

Kandidátní listina studentů doktorských programů

Obsazuje se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů studentů bakalářských a magisterských programů

Lucie HlaváčkováLucie Hlaváčková
studentka 1. ročníku magisterského studijního programu Syntéza léčiv

Kdo jsem?
Ahoj! Jsem člověk, který naší školou žije a dýchá. Trávím tady hodně času, jednak kvůli studiu oboru Syntéza léčiv, druhak kvůli tomu, že pracuju v organické laboratoři. A v neposlední řadě proto, že jsem aktivní student. Jsem součástí vedení spolku IAESTE VŠCHT Praha, který pomáhá studentům naší školy vyjet do zahraničí na placenou stáž a za zkušenostmi, jezdím jako vedoucí na seznamováky, nebo provádím po škole středoškoláky, kteří by u nás chtěli studovat.

Proč byste mě měli volit?
Díky spolku jsem si osvojila organizovanost, konstruktivní diskuzi v týmu nebo řešení akutních problémů. Zároveň ráda lidem naslouchám a starám se o to, aby se cítili dobře, a to jak na půdě školy, tak přímo ve spolku.

Who am I?
Hi! I am someone who lives and breathes for our university. I spend lot of time here – I study Synthesis of pharmaceuticals programme, I also work in an organic laboratory. Last, but not least, I am an active student. I am one of the leaders of the IAESTE UCT Prague organization which helps our students travel abroad for paid internship and experience, I attend meetup camps for first year students of our school as a leader and I also provide tours for pupils from secondary schools that would maybe like to study at UCT too, one day.

Why should you vote for me?
Thanks to the student organisation, I have acquired skills such as organization, constructive team discussion and urgent problem-solving. At the same time, I enjoy listening to people take care to ensure they feel comfortable – be it within the student organization or at the university in general.


Alexandra KocmichováAlexandra Kocmichová
studentka 1. ročníku magisterského studijního programu konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Kdo jsem?
Jsem studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského programu Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví. Možná o tomhle programu slyšíte poprvé. Možná se Vám vybaví, že jsme asi ti, co restaurují obrazy. Ve skutečnosti to, co popisujete pasuje spíše na restaurátory. Ti jsou pro mě jako kouzelníci. My se však zabýváme spíše materiálovým průzkumem památek a vývojem nových technologických postupů na jejich záchranu. Společně se tak zabýváme péčí o památky a já se konkrétně zabývám stavebními materiály. Po Erasmu v Řecku jsem se stala spontánnější a rozhodla se více zapojit do dění na škole. Jsem členem spolku 4Students, jezdím na seznamováky jako vedoucí a pomáhám s přípravou dalších studentských akcí (KampusFest, Kachekran, Uvítací a další party, Plesu chemiků). Mimo školu ráda sportuji, chodím do galerií nebo do přírody.

Proč byste mě měli volit?
Snažím se být mediátorem mezi mladšími a staršími studenty. Chci pomáhat prosazovat jejich názory, zlepšovat podmínky studia a usnadnit komunikaci s akademickou obcí. Ráda vyslechnu Vaše názory a připomínky a budu se je snažit prosadit. Chtěla bych se zaměřit na zpříjemnění studijního a pracovního prostředí a pocitu bezpečí pro studenty i pedagogy. Velkým problémem jsou úložné prostory jednotlivých spolků. Ráda bych pokračovala v zpřístupnění dalších studijních místností a vylepšování zázemí pro studenty.


Lukáš MěstkaLukáš Městka
student 3. ročníku bakalářského studijního programu Chemické technologie

Kdo jsem?
Ahoj, jsem student třetího ročníku na bakalářském programu Chemie a chemické technologie. To je ta oficiálnější varianta, jak se představit, ale většina lidí mě zná jako hyperaktivního blázna, co na všechno kývne a nosí po škole kilt. Na VŠCHT se snažím být opravdu aktivním studentem a přichomýtnu se kam to jen jde. Zatím jsem členem spolků DI(v)OCH a Chempro, take pomáhám prvákům jako Kruhový tutor a jsem nově ve spolku K3S (a v budoucnu bych chtěl založit I vlastní spolek). Když můžu, tak jezdím na Gaudeamy, seznamováky a výjezdy projektu Hodin moderní chemie. Ve svém volném čase rád horolezu, poslouchám metal, koukám na filmy, a především trávím čas s lidmi co mám rád (často nad půllitrem).

Proč byste mě měli volit?
Jsem nadšený, aktivní a společenský typ. Rád přijímám nové výzvy a pomáhám kde se jen dá. Myslím si, že senátoři mají skvělou možnost pomáhat zlepšovat naši školu a rád bych se do tohoto procesu zapojil. Pokud bych se stal senátorem, tak bych dbal na komunikaci se studenty a prosazoval jejich dobré nápady. Děkuji vám za vašich pár minut čtení a nechť vás provází štěstěna.


Medailonky kandidátů studentů doktorských programů

Kateřina HradečnáKateřina Hradečná
studentka 2. ročníku doktorského studijního programu Chemie a chemické technologie

Kdo jsem?
Jsem studentkou druhého ročníku doktorského studia na Ústavu anorganické technologie. Pokud se zrovna nezabývám alkalickou elektrolýzou vody v rámci doktorátu, zajímám se o lidská práva, životní prostředí a udržitelnost. Ve volném čase ráda chodím na výstavy umění nebo hudební akce, fotím na analog, čtu beletrii převážně od ženských autorek anebo se toulám někde na čundru. (Naprosto ideální je samozřejmě kombinace těchto zmíněných věcí.) Považuji se za empatickou a tichou osobu, která se ale dokáže ozvat a bojovat za své zájmy.

Proč byste mě měli volit?
Zatím jste mě mohli vidět na popularizačních akcích školy nebo mě zaznamenat v etické komisi, jejíž členkou jsem od června tohoto roku. Ráda bych se zapojila do chodu školy i z pozice senátorky a navázala na práci současných studentských senátorů a senátorek. Jednou z mých priorit je, aby VŠCHT byla nadále bezpečným prostředím pro všechny. Kromě chodu nově vzniklého portálu Sociálního bezpečí tak považuji za stěžejní i jeho popularizaci mezi studujícími a vyučujícími, stejně tak jako vzdělanost v této problematice napříč školou. Především bych ale chtěla hájit zájmy studenstva a být zastupitelkou, která nechá v akademickém senátu slyšet váš hlas.

Who am I?
I am a second-year PhD student at the Department of Inorganic Technology, where I am engaged in alkaline water electrolysis research. Except for my PhD research, I am interested in human rights, environment, and sustainability. In my free time, I like visiting art and music events, photographing on my analog cameras, hiking, and reading fiction – mainly from women authors. (And of course, any combination of these mentioned hobbies is just ideal!). I think about myself as an empathic and quiet person, who is not afraid to be loud and fight for her interests in case of need.

Why should you vote for me?
So far, you could see me mainly at the school popularisation events or recognise me as a member of the Ethics Committee since June 2023. I would like to be involved in the university also as a member of the academic senate and continue the work of current student senators. One of my priorities is a safe space on UCT for everybody. That is why I find it important not only to run the portal of a Positive social environment, but also to distribute it among the students and academics, together with education about this problem. Most importantly, I would gladly be your representative, who would let your voice be heard in the senate.


Marie KloubcováMarie Kloubcová
studentka 1. ročníku doktorského studijního programu Chemie

Kdo jsem?
Jsem doktorandka na Ústavu organické chemie, kde se věnuji syntéze chirálních fotosenzitivních materiálů. Kromě toho jsem aktivní členkou spolku IAESTE VŠCHT Praha a účastním se také Dnů otevřených dveří. Ve volném čase ráda běhám, nakupuji knížky, které si nikdy nepřečtu nebo koukám na stejné seriály pořád dokola. Většinou mě ale najdete nad šálkem dobré kávy nebo nad půllitrem řemeslného piva.

Proč byste mě měli volit?
Během pěti let strávených na VŠCHT jsem získala cenné zkušenosti a pochopila, jak škola funguje z pohledu studenta. Jsem přesvědčena, že je na čase zkusit si roli, ve které mohu skutečně něco změnit. Chtěla bych se zabývat především zlepšením komunikace mezi studenty a školou, zlepšením informovanosti doktorandů a řešením otázek týkajících se jejich mentálního zdraví. Ráda bych využila své znalosti z IAESTE a věnovala se také problematice zahraničních stáží PhD studentů. Mým cílem v senátu není primárně prosazování vlastních návrhů, ale pomoc se zprostředkováním nápadů ostatních studentů. Jsem připravena naslouchat Vašim problémům s otevřenou hlavou a pokusím se přinést pozitivní změny, které přispějí ke zlepšení našeho akademického prostředí.

Who am I?
I'm currently pursuing a PhD at the Department of Organic Chemistry, focusing on the synthesis of chiral photosensitive materials. Alongside my academic pursuits, I actively engage as a member of IAESTE UCT Prague and contribute to Open Days. During my leisure time, I enjoy running, collecting books that often go unread, and repeatedly watching the same series. Most frequently, you'll find me savouring a cup of good coffee or enjoying a pint of craft beer.

Why should you vote for me?
Throughout my five-year tenure at UCT, I acquired valuable experience, gaining insights into the inner workings of the institution from a student's perspective. I am now eager to transition into a role where I can actively contribute to positive change. Specifically, I am keen on enhancing communication between students and the school, raising PhD student awareness, and addressing mental health issues within the student community. Drawing upon my knowledge from IAESTE, I also aim to tackle the issue of internships abroad for PhD students. In the senate, my primary objective is not just to advocate for my own proposals but to serve as a mediator for other students' ideas. I am prepared to approach your concerns with an open mind, actively listen, and work towards implementing positive changes that will enhance our academic environment.


Aktualizováno: 4.12.2023 15:21, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi