Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Budou vás učit
iduzel: 61615
idvazba: 73102
šablona: stranka
čas: 30.5.2024 20:52:16
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61615
idvazba: 73102
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/uchazec/pedagogove-m'
iduzel: 61615
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6072/61615
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Budou vás učit

Na FCHT se snažíme, aby všechny naše studijní programy byly kvalitní a nabízely studentům jak základní poznatky, tak odbornou specializaci, která jim pomůže získat uplatnění v praxi. Díky dlouholeté tradici našich studijních programů a úzké spolupráci s průmyslem zaměstnavatelé vědí, že od našich absolventů mohou očekávat kvalitní teoretické znalosti a schopnost systematického řešení problémů.

Naši pedagogové jsou uznávaní odborníci s dlouholetými zkušenostmi. Kromě výuky se věnují i výzkumu, vývoji a realizaci nových technologií. Díky tomu mohou svým studentům předat jak široké znalosti inženýrských základů, tak praktické poznatky z realizace vlastních technologií a jejich provozu.

Během vypracování bakalářských a diplomových prací se studenti naučí sami pracovat s různými experimentálními technikami a analytickými přístroji. Díky spolupráci jednotlivých pracovních skupin mohou navíc využívat i přístroje, které nejsou dostupné přímo na jejich pracovišti.

Milí studenti, během studia se zajisté setkáte se zdravou rivalitou jak mezi vašimi kolegy, tak mezi jednotlivými pracovišti. Zjistíte však, že tato rivalita je především motivující a nikdy není na úkor vašich studijních výsledků a výsledků vaší vědecké práce. Ať přijdete za kýmkoliv, rád a ochotně vám poradí. Přejeme vám hodně úspěchů při studiu.

prof. Karel Bouzek
 ◳ Bouzek Karel
Ve své odborné práci se zaměřuji na aplikovanou elektrochemii, zejména pak na problém konverze a ukládání elektrické energie. Sem spadá především problematika palivových článků a technologie elektrolýzy vody určená pro výrobu vodíku z obnovitelných zdrojů energie. Tomuto zaměření odpovídá rovněž profil mé pedagogické aktivity soustředěné v oblasti přednášek oblast elektrochemického inženýrství a membránových procesů. Stejně tak v praktické výuce se posluchači zapojují do řešení projektů v dané oblasti, primárně pak ve spolupráci s průmyslovými partnery.

prof. Radek Cibulka
 ◳ Cibulka
Pedagog a vědec prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D přednáší na VŠCHT Praha organickou chemii a předměty zaměřené na organickou syntézu. Ve své vědecké činnosti se dlouhodobě věnuje výzkumu v oblasti využití flavinů, derivátů vitaminu B2, jako katalyzátorů organických reakcí. Se svojí skupinou vyvinul několik nových procedur pro organickou syntézu, které využívají flaviny a viditelné světlo.

doc. Michal Ďurovič
 ◳ Durovic
Akademický a vědecký pracovník doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič, v současné době vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek FCHT VŠCHT, se dlouhodobě zabývá materiálovým výzkumem v oblasti konzervování-restaurování papírových dokumentů, usní, pergamenů, pečetí a fotografických materiálů. Na tuto oblast jsou zaměřeny jeho přednášky Konzervování archivních a knihovních fondů a Preventivní konzervace. 

doc. Michal Kohout
 ◳ Kohout
Doc. Ing. Michal Kohout, Ph.D. se věnuje výzkumu chytrých organických materiálů se schopností reagovat na světlo, elektrické nebo magnetické pole. Dále se zabývá návrhem s přípravou materiálů, které lze použít pro přípravu a čištění různých biologicky aktivních látek a léčiv. Působí také jako vedoucí studentů ve všech typech studia a přednášející předmětů zaměřených na strukturní analýzu organických molekul.

doc. Pavel Novák
 ◳ Novák
Doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D. působí jako docent na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství.  Přednáší Úvod do studia materiálů a další předměty, zaměřené na kovové materiály. Je autorem nebo spoluautorem několika zásadních vědeckých výsledků v oblasti kovových materiálů, například objev nové intermetalické sloučeniny Ni8Ti5, vynález technologie pro jednoduchou výrobu trubek s tvarovou pamětí nebo nové vysoce oxidačně odolné slitiny na bázi intermetalických sloučenin železa.  

doc. Kateřina Rubešová
 ◳ Rubesova
Doc. Ing. Kateřina Rubešová, Ph.D. je akademickým pracovníkem Ústavu anorganické chemie, který zajišťuje výuku několika základních předmětů, včetně Obecné a anorganické chemie - společně s matematikou největšího předmětu prvního ročníku. Ve výuce i při přípravě studijních materiálů se snaží usnadnit studentům přechod ze středoškolského způsobu výuky na ten vysokoškolský. Ve své vědecké práci se zabývá přípravou a studiem oxidových materiálů aplikovatelných díky jejich optickým, magnetickým nebo dielektrickým vlastnostem.

prof. Petr Slepička
 ◳ Slepička
Výzkum prof. Petra Slepičky je zaměřen zejména na povrchovou modifikaci a aktivaci materiálů laserem a plazmatem, přípravu uhlíkových a metalických nanovrstev a nanočástic, roubování biologicky aktivních látek a aplikaci modifikovaných polymerních materiálů pro studium cytokompatibility či antibakteriálních vlastností. Zaměřuje se rovněž na povrchové analýzy materiálů, zejména mikroskopii atomárních sil. V rámci své vědecké činnosti řešil řadu materiálově zaměřených grantů s vynikajícím hodnocením. V rámci pedagogiky se zaměřuje na výuku předmětů orientovaných zejména na materiály pro elektroniku a technologie jejich přípravy či speciální metody studia a charakterizace materiálů.

prof. Daniel Svozil
 ◳ Svozil
Vedoucí Ústavu informatiky a chemie prof. Daniel Svozil, Ph.D. se věnuje výzkumu v oblasti počítačového návrhu léčiv a molekulární informatiky. Jeho výzkumná skupina je součástí české národní infrastruktury pro chemickou biologii CZ-OPENSCREEN, v jejímž rámci je odpovědná za analýzu a zpracování dat z vysoce propustného testování biologicky aktivních sloučenin.

prof. Dalibor Vojtěch
 ◳ Vojtěch Dalibor
Profesor Dalibor Vojtěch přednáší předměty zaměřené na kovové materiály, jejich vlastnosti, využití a technologie výroby. Ve své výzkumné činnosti se zaměřuje na vysoce pevné slitiny pro automobilový a letecký průmysl, kovové biomateriály pro lékařské implantáty, výrobu kovových materiálů 3D tiskem. Se svými kolegy vyvinul několik biodegradovatelných slitin využitelných pro výrobu lékařských implantátů s přechodnou funkcí, jako jsou stenty nebo implantáty pro fixace zlomených kostí.

prof. Petr Zámostný
 ◳ Zámostný
Petr Zámostný aktuálně působí jako profesor pro obor Organická technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Jeho vědecko-výzkumná činnost se dělí mezi farmaceutickou technologii a studium vysokoteplotních procesů pro velkoobjemové chemické výroby. V oblasti farmaceutické technologie se věnuje zejména procesním aspektům výroby pevných lékových forem, vývoji formulací a řešení technologických problémů. Kromě vědecké činnosti byl řešitelem nebo spoluřešitelem přibližně 60 projektů smluvního výzkumu s průmyslovými podniky a pod jeho vedením bylo úspěšně vypracováno a obhájeno již bezmála 100 bakalářských, diplomových a disertačních prací, z nichž velká část řešila aktuální průmyslové problémy v oblasti chemie a farmacie.

Aktualizováno: 16.11.2021 21:35, Autor: Ondřej Kundrát

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi