Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Uchazeč → Medailonky absolventů
iduzel: 61614
idvazba: 73100
šablona: stranka
čas: 30.5.2024 20:58:54
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61614
idvazba: 73100
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/uchazec/medailonky-absolventu-m'
iduzel: 61614
path: 8547/4159/1395/1892/4610/6072/61614
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Radek Bečvář - vystudoval: Chemie a technologie materiálů (Bc.),  Kovové materiály (Mgr.)

 ◳ Radek Bečvář

Absolvoval jsem bakalářský obor Chemie a technologie materiálů a magisterský obor Kovové materiály na FCHT.

Po škole jsem nastoupil do firmy Rodenstock sídlící v Klatovech. Tam pracuji na pozici procesního inženýra procesu lakování brýlových čoček. Každodenně se starám o funkčnost a předpisovou správnost procesu lakování. Jedná se o precizní záležitost, která vyžaduje naměření a vyhodnocení mnoha parametrů pro dosažení požadovaného výsledku.

Díky chemickému a materiálovému náhledu na věc je mi umožněno inovovat postupy pro výrobu nových produktů a testovat i během výroby. Vidím věci jinak než ostatní, a to mě odlišuje. Tohoto přínosu si velmi vážím a přineslo mi jej studium FCHT na VŠCHT Praha.

 

Martin Bezecný - vystudoval: Syntéza a výroba léčiv (Bc.), Výroba léčiv (Mgr.)

 ◳ Martin Bezecný

Na bakalářském studiu jsem se věnoval organické syntéze v laboratoři prof. Lhotáka. Po státnicích jsem věděl, že chci v léčivech pokračovat, ale protože mě více zajímala technologie, na magisterském studium jsem se zabýval optimalizací formulace přípravku pro Zentivu u prof. Zámostného.

Spolupráce se Zentivou během studia byla oboustranně značně přínosná a hned následující měsíc po dokončení studia jsem do Zentivy nastoupil na pozici přípravkového technologa pro pevné lékové formy. Jsem zodpovědný za část portfolia pevných lékových forem a za bezproblémový chod výroby z technologického hlediska. Mám na starost optimalizaci výroby, troubleshooting akutních problémů ve výrobě, zavádění nových výrobců účinných látek nebo například připravuji výrobní dokumentaci, dle které pracovníci při výrobě postupují. Nyní jsem také součástí týmu pro zavedení nové linky pro fluidní granulaci a zabývám se návrhem procesu výroby přípravků na tomto novém zařízení.

Celkově studium na VŠCHT mě vycvičilo v systematickém řešení problémů. Konkrétně obor Výroba léčiv mi pak dal hodnotné teoretické znalosti; pro moji současnou pozici mě zejména dobře připravily předměty Inženýrství chemicko-farmaceutických výrob prof. Zámostného a Lékové formy doc. Zbytovské. Znalosti, které jsem si z nich odnesl, využívám v běžné denní práci doposud.

 

Jaroslav Čapek - vystudoval: Chemie a technologie materiálů (Bc.), Kovové materiály (Mgr.), Metalurgie (Ph.D.)
 ◳ Jaroslav Čapek

Po ukončení prezenční formy doktorského studia (2014) jsem nastoupil na Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. (FZU) jako odborný pracovník výzkumu a vývoje. Zde jsem pokračoval ve výzkumu kovových materiálů. Má práce byla zaměřena na přípravu a charakterizaci kovových materiálů s řízenou mikrostrukturou. Nejprve jsem se začal věnovat přípravě mono- a bi-krystalů s přesně definovanou orientací pomocí metody visuté tavby s optickým ohřevem či Bridgmanouvou metodou. Po obhájení své disertační práce (2016) jsem se stal postdoktorandem a vedle výše zmíněné problematiky jsem se začal věnovat studiu vlivu tváření na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti zinkových biodegradabilních, ale i dalších, materiálů. V roce  2018 jsem se stal řešitelem standardního grantového projektu GAČR na toto téma, čemuž určitě přispělo i špičkové a neustále se zlepšující a rozšiřující experimentální vybavení Fyzikálního ústavu, díky kterému jsme schopni kvalitně řešit aktuální vědecká témata týkající se různých problematik. Vedle experimentálního vybavení je pro mne také velkým přínosem pro můj rozvoj přítomnost vysoce erudovaných a zkušených kolegů.

Studium na FCHT mě naučilo více než základním znalostem nejen v mnoha oborech chemie a fyziky, ale také v matematice. Díky tomu jsem se naučil kritickému myšlení a hledání souvislostí mezi dílčími skutečnostmi a poznatky.

Díky znalostem a zkušenostem, které jsem nabyl během svého studia na FCHT VŠCHT Praha a díky výborným pracovním podmínkám se mi na FZU podařilo skloubit výzkum v oblasti fyziky materiálu s výzkumem chemickým a elektrochemickým a dosáhnout tak nových a zajímavých výsledků v oblasti zinkových biodegradabilních materiálů, za což jsem byl také oceněn Prémií Otto Wichterleho, což je ocenění AV ČR pro mladé vědce do 35 let.

 

Soňa Hříbalová - vystudovala: Chemie a technologie materiálů (Bc.), Anorganické nekovové materiály (Mgr.)
 ◳ Soňa Hříbalová

Po dokončení magisterského studia jsem byla přijata k doktorskému studiu na VŠCHT Praha (program Chemie a technologie materiálů), kde jsem v současné době studentkou 1. ročníku pod vedením prof. Williho Pabsta.

Pozice doktoranda obnáší především výzkumnou práci (do velké míry samostatnou) a také samotné studium. Nedílnou součástí je prezentace výsledků na konferencích a psaní publikací. Kromě toho se zapojuji do výuky některých předmětů (cvičení i přednášky) a do konzultování prací studentů. Také jsem v současné době studentskou senátorkou v Akademickém senátu FCHT. Toto všechno jsou velice rozmanité činnosti, díky kterým se nenudím a mám možnost se rozvíjet v mnoha směrech, nejen ve vědě.

Kromě kvalitního vzdělání v oblasti chemie a materiálů mě studium na FCHT naučilo se věci nejen naučit, ale chápat je a aplikovat je. Navíc jsem díky skvělému kolektivu na FCHT v průběhu studia získala dobré přátele.


Veronika Liworová - vystudovala: Chemie a chemické technologie v Univerzitním centru v Litvínově (Bc.), Základní a speciální anorganické technologie (Mgr.)
 ◳ Veronika Liworová

První tři roky jsem studovala obor Chemie a chemické technologie v Univerzitním centru v Litvínově. Následující dva roky jsem přešla do Prahy na obor Základní a speciální anorganické technologie.

Po škole jsem nastoupila do společnosti Lovochemie na pozici absolvent. Po roce jsem začala pracovat jako rozvojový technolog. I po dvou letech v Lovochemii se stále učím. Je toho pro mě tolik nového. Aktuálně jsem součástí týmu lidí, věnující se rozvoji technologií ve všech směrech.

Studium jako takové pro mě byla obrovská výzva. Na VŠCHT jsem prožila část svého života se skvělými lidmi a krom mnoha nových vědomostí jsem se naučila jít si za svým cílem a nevzdávat to.

Kateřina Prausová - vystudovala: Výroba a syntéza léčiv (Bc.), Výroba léčiv (Mgr.)
 ◳ Kateřina Prausová

Absolvovala jsem magisterský program Výroba léčiv na VŠCHT v Praze a zároveň Therapeutical Technologies na FHNW v Basileji v rámci programu Double Degree, který vznikl díky spolupráci obou univerzit. Po studiu jsem se vrátila zpět do Švýcarska, kde jsem nastoupila do farmaceutické inovativní firmy Vifor Pharma na pozici Data Management Trainee.

Pracuji v malém komerčním týmu, kde jsem po pár měsících dostala nabídku na stálou pracovní pozici ESA Business Specialist. Veškeré aktivity našeho týmu jsou zaměřeny na americký trh, konkrétně na léky pro léčbu anémie u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Mám na starost širokou škálu úkonů - přes reporting, analýzu a zpracování dat, tvorbu edukačních a marketingových materiálů atd.

Na naší fakultě jsem získala podstatné vědomosti o farmaceutickém a chemickém průmyslu, měla příležitost se setkat a učit se od odborníků v oboru, a podívat se i do samotné výroby léčiv. Díky studiu v zahraničí jsem poznala i jiné vysokoškolské přístupy ve výuce, významně si zlepšila jazykové dovednosti a navázala nové kontakty.

 

Martin Pultar - vystudoval: Chemie a technologie paliv a prostředí (BC.), Základní a speciální anorganické technologie (Mgr.), Anorganická technologie (Ph.D.)
 ◳ Martin Pultar

Bakalářské studium jsem absolvoval na FTOP v programu Chemie a technologie paliv a prostředí. Poté jsem se rozhodl pro navazující magisterské studium na FCHT, konkrétně pro obor Základní a speciální anorganické technologie, na což jsem navázal doktorským studiem, kde se aktuálně připravuji na obhajobu dizertační práce v oboru Anorganická technologie.

Během doktorského studia jsem průběžně působil jako vědecko-výzkumný pracovník na Ústavu anorganické technologie. Dále jsem využil možnost pracovat bezmála 3 roky jako odborný pracovník výzkumu a vývoje na Oddělení nízkoteplotního plazmatu na Fyzikálním ústavu AV ČR. V současné době pracuji jako technolog na jednotce výroby kyseliny sírové ve Spolaně v Neratovicích.

Mým primárním úkolem je kontrola dodržování technologických parametrů výroby kyseliny sírové a olea. Dále mám na starosti investiční projekty většího i menšího charakteru z technického a technologického hlediska, což v podstatě představuje přípravu podkladů, v nichž jsou jasně formulovány požadované technologické parametry da zařízení nebo technologického celku. Aktuálně se zabývám projektem na nový výměník tepla pro předehřev spalovacího vzduchu a výstavbou nové expedice kyseliny sírové a olea. To se prolíná s běžnou agendou jako postupná aktualizace provozní dokumentace, vydávání technologických příkazů nebo aktualizace procesních schémat.

S postupujícími ročníky studia jsem se setkával stále více s reálnými problémy z oboru, kde jsem měl možnost propojit řadu teoretických poznatků. Moji vedoucí a kolegové mi byli a stále jsou ochotni věnovat čas a cenné rady, jejichž pravdivost jsem si již několikrát na sobě potvrdil. Naučil jsem se (a stále se učím) klást maximální důraz na přesnost a výstižnost formulace informace a myšlenky, postupovat při hledání řešení problému co nejvíce systematicky, že v jednoduchosti je síla a krása (což v přírodě a v technologiích platí dvojnásob) a že zaměření pozornosti na jeden vybraný detail dané problematiky a maximální snaha o poznání celku jdou ruku v ruce. Jakub Rutrle vystudoval: Chemie a chemické technologie (Bc.),  Základní a speciální anorganické technologie (Mgr.)
 ◳ Jakub Rutrle
Při mém studiu na VŠCHT jsem absolvoval studijní programy Aplikovaná chemie a materiály a následně Chemie a chemické technologie. Na bakalářském i magisterském studiu jsem se věnoval elektrochemii na Ústavu anorganických technologií. Při magisterském studiu jsem se více začal věnovat IT a především matematickému modelování chemických systémů. Během studia jsem na půl roku navštívil Otto von Guericke University v Magdeburgu díky programu ERASMUS.

Po absolvování magisterského studia jsem nastoupil do firmy Škoda auto na Trainee pozici, v rámci které jsem pracoval v různých odděleních, od laboratoře kvality, zabývající se analýzou materiálů, přes materiálový vývoj až po laboratoř emisí. V emisní laboratoři jsem po Trainee programu i zůstal, zabývám se především spravováním IT systému řídícího emisní měření a spolupracuji na metodikách nových měření (ve chvíli psaní tohoto medailonku například v oblasti elektromobility).

Studium na VŠCHT mi kromě znalosti chemické problematiky naučilo především systematickému řešení problémů a poskytlo mi i poznatky z dalších spřízněných oborů, například strojírenství či IT. Díky ERASMU, který každému vřele doporučuji, jsem se i výrazně zlepšil v jazycích a dostal jsem příležitost získat vědomosti a odlišný náhled na inženýrskou problematiku z jiné univerzity.

 

 

Aktualizováno: 8.11.2021 13:49, Autor: Ondřej Kundrát

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi