Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → O fakultě → Vědecká rada FCHT
iduzel: 6054
idvazba: 6832
šablona: stranka_ikona
čas: 8.12.2021 09:48:10
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecká rada FCHT

Seznam členů Vědecké rady

Funkční období: únor 2018 - leden 2022

Interní členové:

Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
děkan, vedoucí Ústavu anorganické technologie

Prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.

proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí Ústavu skla a keramiky

Doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
proděkan pro styk s průmyslem a zahraniční styk, Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

Prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
proděkan pro pedagogiku, Ústav organické technologie

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
prorektor pro pedagogiku, Ústav organické technologie

Prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
vedoucí Ústavu polymerů

Prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
vedoucí Ústavu organické chemie

Doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
vedoucí Ústavu organické technologie

Doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek

Doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
vedoucí Laboratoře anorganických materiálů

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.
děkan FTOP, vedoucí Ústavu chemie prostředí FTOP

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
Ústav chemie pevných látek

Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Ústav anorganické technologie

Prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fyzikální ústav AV ČR

Prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
Ústav inženýrství pevných látek

Prof. Ing. Jan Roda, CSc.
Ústav polymerů 

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.
děkan FPBT, Ústav biochemie a mikrobiologie FPBT

Prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
vedoucí Ústavu anorganické chemie

Prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.
Ústav chemického inženýrství FCHI

Prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
vedoucí Ústavu informatiky a chemie

Prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
vedoucí Ústavu inženýrství pevných látek

Prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
vedoucí Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství


Externí členové:

Prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí při katedře analytické chemie PřF UK

Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
Ústav chemických procesů AV ČR

Prof. Dr. Ing. Petr Haušild
Katedra materiálů, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

Prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc.
Ústav chemie materiálů, Fakulta chemická VUT Brno

Prof. Ing. Ján Híveš, Ph.D.
riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materialou FCHPT STU Bratislava

Ing. Jiří Koucký, CSc.
Preciosa a.s.

Prof. Ing. Marek Liška, DrSc.
vedoucí VILA, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

Prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
rektor Univerzity Pardubice, Katedra fyzikální chemie FCHT Univerzita Pardubice

Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie, PřF Masarykova univerzita

Prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
ředitel Ústavu fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR

Prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
Ústav organické chemie a technologie, FCHT Univerzita Pardubice

Ing. Aleš Svatoš, CSc.
Max Plank Institute for Chemical Ecology

Prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
vedoucí Katedry anorganické technologie, FCHT Univerzita PardubiceAktualizováno: 5.11.2021 09:32, Autor: Ondřej Kundrát

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Zápisy z VR FCHT
Výsledek per rollam

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi