Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → O fakultě → Vědecká rada FCHT
iduzel: 6054
idvazba: 6832
šablona: stranka_ikona
čas: 16.6.2024 12:43:33
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6054
idvazba: 6832
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/o-fakulte/vedecka-rada'
iduzel: 6054
path: 8547/4159/1395/1892/4609/6054
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecká rada FCHT

Složení vědecké rady FCHT

Funkční období: duben 2022březen 2026

Interní členové:

prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
děkan, vedoucí Ústavu organické technologie

prof. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.
proděkan pro vědu a výzkum, Ústav anorganické chemie

Ing. Ondřej Kundrát, Ph.D.
proděkan pro pedagogickou činnost, Ústav organické chemie

prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
proděkan pro styk s průmyslem a zahraniční styk, vedoucí Ústavu anorganické technologie

prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.
Ústav polymerů

prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D.
vedoucí Ústavu organické chemie

doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.
Ústav organické technologie

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
vedoucí Ústavu chemické technologie restaurování památek

prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
vedoucí Ústavu skla a keramiky

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
děkan FTOP, Ústav technologie vody a prostředí FTOP

doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
vedoucí Laboratoře anorganických materiálů

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.
Ústav chemie pevných látek

prof. Dr. Ing. Josef Krýsa
Ústav anorganické technologie

prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, Fyzikální ústav AV ČR

prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.
vedoucí Ústavu polymerů

prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
prorektor pro vědu a výzkum,  Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství

prof. Dr. Ing. Michaela Rumlová
prorektorka bez portfeje, Ústav biotechnologie, FPBT

prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
vedoucí Ústavu anorganické chemie

prof. Ing. Igor Schreiber, CSc.
Ústav chemického inženýrství FCHI

prof. Ing. Petr Slepička, Ph.D.
Ústav inženýrství pevných látek

prof. Ing. Zdeněk Sofer, Ph.D.
Ústav anorganické chemie

prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
vedoucí Ústavu informatiky a chemie

prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.
pověřen vedením Ústavu inženýrství pevných látek

prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch
vedoucí Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství

Externí členové:

prof. RNDr. Jiří Barek, CSc.
vedoucí UNESCO Laboratoře elektrochemie životního prostředí při katedře analytické chemie PřF UK

Ing. Jiří Hájek, MBA
ředitel - Předseda představenstva ORLEN UniCRE a.s.

prof. Dr. Ing. Petr Haušild
Katedra materiálů, proděkan pro vědeckou a výzkumnou činnost Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT

prof. Ing. Ján Híveš, Ph.D.
riaditeľ Ústavu anorganickej chémie, technológie a materiálov, FCHPT STU Bratislava, prorektor STU

prof. Ing. Marek Liška, DrSc., Dr.h.c.
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá FunGlass, Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.
Katedra fyzikální chemie FCHT, Univerzita Pardubice, emeritní rektor UP

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
ředitelka Institutu environmentálních technologií, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
Ústav chemie, PřF Masarykova univerzita

prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
Oddělení biofyzikální chemie, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.
vedoucí Ústavu organické chemie a technologie, FCHT Univerzita Pardubice

Ing. Olga Šolcová, DSc.
Ústav chemických procesů AV ČR

prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.
vedoucí Katedry anorganické technologie, FCHT Univerzita Pardubice

prof. Ing. Michal Veselý, CSc.
Ústav fyzikální a spotřební chemie, děkan, Fakulta chemická VUT Brno

Aktualizováno: 2.2.2024 12:32, Autor: Petr Čech

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Zápisy z VR FCHT
Výsledek per rollam

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi