Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Chemickým objektivem
iduzel: 76636
idvazba: 94564
šablona: stranka_galerie
čas: 16.6.2024 14:45:12
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 76636
idvazba: 94564
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fcht.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fotosoutez-fcht'
iduzel: 76636
path: 8547/4159/1395/1892/27788/76636
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemickým objektivem

Vyhlášení výsledků fotosoutěže

Fotosoutěž s názvem Chemickým objektivem, kterou pořádala FCHT, byla již uzavřena. Soutěže se zúčastnilo 118 fotografií od přibližně 30 autorů a autorských kolektivů. Vítězem v kategorii facebookového hlasování a hlasování garantů programů FCHT je fotografie "Pálení_hořčíku__Anna_Boukalová". V hlasování vedení fakulty vyhrála fotografie "Hlavně_to_nevylít__Jakub_Ferenčík".

Všem účastníkům soutěže děkujeme a výhercům gratulujeme!

 

Téma soutěže

Soutěž je vypsána na téma: "Očima chemika a technologa“

 

Jak se zúčastnit

Zachyťte své jedinečné pohledy a zážitky z Vaší práce na VŠCHT pomocí fotografie. Součástí fotografie by měla být osoba pracující na laboratorním procesu (není to však podmínkou).

Tyto snímky budou mimo jiné sloužit k popularizaci a pochopení práce v laboratořích pro zájemce o studium na naší vysoké škole.

Do soutěže se může nahrát libovolné množství fotografií za jednoho soutěžícího prostřednictvím elektronické přihlášky do 6. 5. 2024. Ze zaslaných fotografií budou podle hodnotících komisí (zástupci z vedení fakulty a garantů programů; zástupci z organizátorů a účastníků na stáncích a exkurzích na DOD; facebookové hlasování) vybráni až tři vítězové. Výherci následně budou kontaktováni skrze email.

 

Požadavky na soutěžní fotografie

Obsah fotografií

Fotografie by měla ilustrovat práci a činnosti vykonávané na VŠCHT při vzdělávací, výzkumné či jiné technologické praxi.

Ja vhodné, aby na fotografii byla zobrazena osoba pracující na laboratorním procesu (není to však podmínkou).

Pojmenování fotografií:

Je velmi důležité držet jednotný formát fotografií, aby tyto šly snadno zpracovávat v různých nástrojích na správu souborů/fotografií. Prosím, používejte následující posloupnost, na místo mezer používejte podtržítka, pro oddělení položek použijte dvě podtržítka za sebou. Text pište včetně háčků a čárek:

YYYY_MM_DD__jméno_fotografie__jméno_fotografa__kód_studijního_programu__###.jpg

Podrobnosti a konkrétní příklad
 • YYYY_MM_DD - jde o datum pořízení fotografie, případně datum přihlášení fotografie do soutěže. Vzor: 2024_03_22 
 • jméno_fotografie - jak chcete, aby se vaše soutěžní fotografie jmenovala, např: Bezpečná_práce_s_kahanem
 • jméno_fotografa - opět s diakritikou, nejprve jméno následované příjmením. např: Jan_Kříž
 • kód_studijního_programu - bakalářští studenti zde uvedou kód svého studijního programu - naleznete ho v SIS nebo na úřední desce, pro FCHT v této tabulce (sloupec "interní označení" (např. B101), pokud soutěžící nestuduje, může vynechat
 • ### - číslo fotografie v sérii, např: 001

Celý příklad tedy vypadá takto:

2024_03_22__Bezpečná_práce_s_kahanem__Jan_Kříž__B101__001.jpg

Rozlišení fotografie:

Doporučené rozlišení fotografií je alespoň 3508 x 2480 px, což odpovídá zhruba 9 megapixelům. Vyšší rozlišení je výhodou. V případě obrázků z mikroskopů může být rozlišení i menší. Fotografie s nedostatečným rozlišením můžou být ze soutěže vyřazeny.

Fotografie může být orientována na šířku i na výšku.

Další požadavky na fotografie

Fotografie musí být pořízena na ústavech VŠCHT Praha.

Autor fotografie musí mít souhlasy od lidí zachycených na fotografii pro veškeré potřebné úkony spojené s touto soutěží a z ní vyplývajících důsledků (viz pravidla).

 

Hodnocení a ceny:

Z fotografií zaslaných do soutěže a splňujících všechny podmínky budou vybrány 3 hodnotícími komisemi vítězné fotografie (každá komise vybere jednu fotografii).

Pro vítěze od každé komise je připravena hlavní cena 7 000 Kč. Účastník má tedy možnost vyhrát až 21 000 Kč!

 

Termíny

Uzávěrka pro zasílání fotografií: 6. 5. 2024

Datum kontaktování výherců: 31. 5. 2024

 

Přihlásit fotografie

 

Připojte se k naší fotosoutěži a podělte se o krásu a zážitky z práce na ústavech (nejen) FCHT! Buďte tvůrčí a nechte své fotografie promluvit!

Vaše FCHT

 

Kontakt

V případě jakýchkoli dotazů se obraťte na Davida Nečase.

 

Pravidla soutěže

Pro účast v soutěži je nutné, aby účastník soutěže (dále "soutěžící") splnil níže uvedená pravidla. Odesláním přihlášky do soutěže deklaruje jejich přijetí a naplnění. 

 1. Soutěžící je autorem soutěžních fotografií a soutěžící musí dodržet výše uvedené Požadavky na soutěžní fotografie.
 2. Soutěžící musí být studentem nebo zaměstnancem VŠCHT Praha, aby se mohl(a) soutěže zúčastnit.
 3. Hodnotícími komisemi pro fotosoutěž budou:
  1. Vedení fakulty (FCHT),
  2. Koordinátoři stánků FCHT na DOD a vybraní stánkaři, 
  3. Facebookové hlasování členů skupiny "FCHT VŠCHT Praha - Oficiální skupina".
 4. Facebookové hlasování: Fotografie budou zveřejněny na Facebooku ve skupině FCHT VŠCHT Praha - Oficiální skupina v období 13. – 20. 5. 2024. Fotografie, která bude mít na konci hlasování nejvíc „To se mi líbí“, vyhrává.
 5. Soutěžící mohou být členem hodnotících komisí a mohou hlasovat pro své fotografie na Facebooku podle bodu 4.
 6. Odesláním vyplněné přihlášky prostřednictvím formuláře, uděluje soutěžící VŠCHT Praha bezúplatnou výhradní licenci zaslanou soutěžní práci užít, a to ke všem způsobům užití a v neomezeném časovém i teritoriálním rozsahu ve smyslu § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a toto právo udělit i třetí osobě nebo na třetí osobu převést. Na VŠCHT Praha současně soutěžící okamžikem předání práce bez nároku na jakoukoli odměnu převádí vlastnické právo k věci, prostřednictvím které je práce vyjádřena. Zároveň autor fotografie souhlasí s možností jejího využití pro účely spolku Wikimedia pod svobodnou licencí Creative Commons 0.
 7. Fotografie mohou být v následujících letech použité pro propagaci školy a činností a událostí se školou souvisejícími a při tom mohou být mírně upraveny (oříznuty, otočeny).
 8. Osobní údaje (v rozsahu jména, příjmení, e-mailu) poskytnuté VŠCHT Praha budou VŠCHT Praha zpracovány výhradně pro plnění propozic této soutěže, a to po dobu jejího trvání. Osobní údaje soutěžících jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pravidla VŠCHT Praha jsou publikována na https://www.vscht.cz/uredni-deska/zpracovani-a-ochrana-osobnich-udaju a to za podmínek stanovených na Internetové stránce soutěže.

Vítězné snímky

2024_04_23__Hlavně_to_nevylít__Jakub_Ferenčík
2024_05_06__Pálení_hořčíku__Anna Boukalova

Aktualizováno: 10.6.2024 13:03, Autor: Petr Čech

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemické technologie
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi