Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52796
idvazba: 60808
šablona: api_html
čas: 1.7.2022 03:42:42
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Vypsané disertační práce

Hybridní nanostrukturní lithium - iontové baterie

Garantující pracoviště: Ústav fyziky a měřicí techniky, Fakulta chemicko-inženýrská
Vedoucí práce: RNDr. Pavel Galář, Ph.D.

Anotace

Současný dynamický rozvoj nositelné elektroniky, technologie výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, elektrických vozidel a dalších aplikací zvyšuje nároky na skladování elektrické energie. Jelikož standardní lithium-iontové baterie (LIB) začínají dosahovat maxima svých možností, je zapotřebí vytvářet nová strukturní řešení. Mezi jeden z nejslibnějších materiálů pro anody moderních LIB je považován křemík. Na rozdíl od běžně používaného grafitu má anoda na bázi křemíku potenciál zvýšit kapacitu baterií až desetinásobně. Bohužel křemík během nabíjení lithiem rozšiřuje svůj objem o více než 300%, což způsobuje významné strukturální poruchy, a tím omezuje použití objemového křemíku v technologii LIB. Cílem této práce je studovat použitelnost nanostrukturního křemíku jako součásti LIB anod a pokročilých flexibilních organických materiálů jako nosného elektrodového materiálu, který by byl elektrochemicky stabilní, vysoce vodivý a dostatečně silný a elastický, aby odolaly expanzi nanokrystalů.

Mapování metabolomu na metabolické dráhy

Garantující pracoviště: Ústav informatiky a chemie, Fakulta chemické technologie
Studijní program: Bioinformatika
Vedoucí práce: Mgr. Michal Kolář, Ph.D.

Anotace

Metabolomika poskytuje informace o koncentracích metabolitů a je funkčně nejblíže biologickým projevům genomu a proteomu. Ač na sebe jednotlivé omiky logicky navazují, z pohledu integrace dat je každá tato vědní oblast na jiné úrovni poznání.
Cílem práce je vyvinout specifický přístup, kterým budou zpracovávána metabolomická data (koncentrace metabolitů) do formátu metabolických drah (Wikipathways, SMPDB, atd.) a jejich následná integrace s proteomickými a genomickými daty. Součástí práce je pochopení konceptu LC-MS metabolomiky, anotování metabolitů dle databází, práce s identifikátory metabolitů na různých úrovních identifikace (sumární vzorec, přesná struktura,...), programování skriptů a aplikací v Pythonu a R, vizualizace metabolických drah z databází i dle vlastních návrhů.
Pomocí výsledné metodiky budou zpracovány omické projekty založené na klinických studiích i zvířecích modelech získané rámci spolupráce pracovišti u nás i v zahraničí. Práce bude realizována na FGÚ AV ČR, kde se náchází metabolomická i proteomická servisní laboratoř. Práce je finančně zajištěna z pohledu materiálu i úvazku.
Předpokladem úspěchu je znalost programovacích jazyků pro práci s daty (Python, R), základy biochemie (metabolity, dráhy, buněčné kompartmenty) a přehled v omických disciplínách.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi