Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHT  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25193
idvazba: 31902
šablona: stranka
čas: 24.10.2019 07:52:53
verze: 4618
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nový studijní program

Kromě níže uvedených témat jsou pro akademický rok 2019/2020 vypsána témata v nově akreditovaném studijním programu:

 

 

Témata disertačních prací pro rok 2019/2020

Ústav inženýrství pevných látek

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Imobilizace kovových nanostruktur na polymerních nosičích

Siegel Jakub, doc. Ing. Ph.D. ( Jak...@vscht.cz)
Experimentální práce zaměřená na přípravu kovových nanostruktur a vývoj metod jejich ukotvení na polymerních nosičích pro přípravu nové generace antimikrobiálních povrchů. K imobilizaci nanočástic budou využity fyzikální a chemické metody založené na interakci připravemných nanostruktur s laserovým zářením nebo chemickými činidly. Antibakteriální účinky a biokompatibilita vyvinutých povrchů budou vyhodnoceny ve spolupráci s Ústavem biochemie a mikrobiologie VŠCHT Praha.

Nanostrukturované nosiče na bázi celulózy a jejích derivátů s nastavitelnými vlastnostmi pro tkáňové inženýrství

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)

Nanostruktury pro bioaplikace

Siegel Jakub, doc. Ing. Ph.D. ( Jak...@vscht.cz)
Práce se zabývá přípravou nanostruktur převážně na polymerních nosičích interakcí s laserovým zářením. Budou vytvořeny různé typy nanostruktur, které poslouží jako nosiče pro následnou metalizaci metodami naprašování a napařování kovů či imobilizací kovových nanočástic. Vlastnosti takto vytvořených struktur budou studovány širokou škálou pokročilých analytických metod, a to jak na materiálové, tak i biologické úrovni.

Materiálové inženýrství

Studijní program: Chemie a technologie materiálů (čtyřleté)

Detekce látek a těžkých kovů pomocí mobilu

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)
Zjednodušení detekčních metod s možností zavedení inteligentních přístupů a elektronických zařízení je jedním z klíčových trendů v moderních senzorech. Tento trend předpokládá, že uživatel, který nemá odborné dovednosti a vybavení, bude schopen provádět určité druhy důležitých analýz přímo doma. Nabízená práce zahrnuje vývoj mobilních detekčních metod založených na použití připravených substrátů a mobilního telefonu s kamerou. Práce předpokládá vývoj postupů, metod a zařízení pro zavedení schopnosti detekovat a určit přítomnost a koncentraci různých biologických látek, radikálů a iontů těžkých kovů pomocí kamer moderních telefonů a speciálně funkcionalizovaných substrátů.

Chiralně-seletivní SERS

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)
Jednou z klíčových oblastí biologické analýzy je nutnost určit konfiguraci komplexních opticky aktivních molekul. Se současným stavem vědy je definice konfigurace (nebo její změny) poměrně problematická a vyžaduje komplexní přípravu vzorků a specifické vybavení. Na našem pracovišti byl navržen postup s použitím aktivních struktur chirálních plazmonů. Tento postup byl uspěšně aplikován pro detekci relativně malých (molekul o hmotnost do 1 000) opticky aktivních molekul. Navrhovaná práce bude zaměřena na další vývoj metody a předpokládá se její použití pro stanovení velkých biologicky významných molekul. Výsledky získané při realizaci práce budou zpracovány pomocí umělých neuronových sítí a (možná) přispěje k řešení několika klíčových otázek moderní lékařské diagnostiky a biochemie.

Inteligentní povrchy s pro spinání mezi “ultra” povrchovými stavy

Lyutakov Oleksiy, Mgr. Ph.D. ( ole...@vscht.cz)
Vytváření inteligentních povrchů je velmi zajímavá oblast, která kombinuje nejnovější pokroky v chemii a fyzice povrchu materiálu. Tyto povrchy jsou schopny přepínat své vlastnosti při vystavení vnějším vlivům (např. při působení elektrického pole). Zvlášt zájímavé je spínání mezi "špičkovými" stavy, např. mezi superhydrofobicitou / superhydrofilicitou nebo ultra adhezivitou (kapka kapaliny “drží“ na povrch a neklouzá) a ultra odpudivostí (kapka sklouzne při minimálním naklonění vzorku). Očekává se, že takové inteligentní povrchy naleznou široké uplatnění v mnoha oblastech, od mikrofluidiky a makro bioreaktorů až po samočistící povrchy. Práce se zaměří na získávání a testování inteligentních povrchů s přepínatelnými vlastnostmi.

Laserová modifikace pevnolátkových substrátů

Slepička Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Studium interakce laserového svazku s povrchem pevnolátkového substrátu (polymer, sklo, tenká kovová vrstva). Příprava modifikovaných polymerů expozicí substrátu pod a nad ablačním prahem, charakterizace změny povrchové chemie a morfologie vlivem expozice excimerovým laserem. Příprava souvislých a nesouvislých struktur na modifikovaných substrátech. Studium povrchové difúze a tepelného namáhání nanostruktur. Interakce laserového svazku se substráty s deponovanými kovovými nanostrukturami a jejich charakterizace. Interdisciplinární charakter práce – možné aplikace v chemii, elektronice a studiu biokompatibility (tkáňové inženýrství).

Materiály pro alternativní vodíkovou energetiku

Švorčík Václav, prof. Ing. DrSc. ( svo...@vscht.cz)
Zavedení alternativní energie je jednou z nejdůležitějších oblastí moderní vědy. Na našem pracovišti bylo navrženo několik inovativních přístupů k vytváření nových materiálů, které by mohly: (i) produkovat vodík štěpením vody při působení slunečního světla, (ii) připravit unikátní materiály pro bezpečné a vysokokapacitní ukládaní vodíku a (iii) významně vylepšit účinnost tradičních palivových článků při využívání vodíku. V současné době se výzkum provádí souběžně ve všech třech oblastech a práce bude (dle výběru studenta) zaměřena na jednu z nich.

Studium bioaktivních nanovrstev na zahřátém/podchlazeném substrátu a jejich replikace

Slepička Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Studium vlivu teploty substrátu na vlastnosti následně deponovaných metalických/uhlíkových nanovrstev. Vybrané polymerní substráty budou tepelně namáhány/chlazeny a bude sledován vliv teploty na povrchové vlastnosti následně deponovaných kovových nanovrstev (morfologie, optické a elektrické vlastnosti). Polymerní substráty budou rovněž plazmaticky či laserově modifikovány a bude sledován vliv této modifikace na povrchové vlastnosti ve srovnání s původními nemodifikovanými substráty. Substráty budu rovněž následně roubovány bioaktivními látkami. Budou připraveny vzory s různými nanostrukturami a studovány možnosti jejich replikace na biopolymerní původní či aktivované substráty. Budou testovány biokompatibilní vlastnosti těchto substrátů. Interdisciplinární charakter práce - možné aplikace v chemii, tkáňovém inženýrství či senzorech.
Aktualizováno: 26.2.2019 18:49, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi