Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 11:18:55
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Odborný anglický jazyk II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PhDr. Ivana Dolejšová
Mgr. Jana Kruteková
PhDr. Jana Novotná
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je rozvíjet komunikativní dovednosti se zvláštním důrazem na specifika odborného jazyka, zdokonalit již osvojené gramatické a lexikální jazykové prostředky. Tematické okruhy zahrnují potraviny a jejich zpracování, výrobu a použití léčiv, vlastnosti materiálů.

Sylabus

1. Úvod do studia předmětu. Struktura a příprava prezentace.
2. Potraviny: Metody konzervování potravin.
3. Potraviny: Aditiva. Vyjádření plného/částečného souhlasu/nesouhlasu.
4. Potraviny: Geneticky modifikované potraviny.
5. Potraviny: Nanotechnologie při výrobě a zpracování potravin. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vyjádření množství a počtu
6. Léky a léčiva: farmakologie - farmakokinetika a farmakodynamika. Podmínkové věty.
7. Léky a léčiva: Aplikace léků.
8. Léky a léčiva: Farmaceutický průmysl, léky a jejich vývoj. Nepravidelné tvary množného čísla u podstatných jmen řeckého a latinského původu.
9. Léky a léčiva: Léky a závislost, působení léků na lidský organismus. Popis léku.
10.Materiály: Polymery a chytré materiály - definice, popis.
11.Materiály: Aerogely. Pokyny pro výrobu materiálu.
12.Materiály: Grafen. Porovnání vlastností různých materiálů. Modální slovesa.
13.Materiály: Restaurování. Tvary a popis dvojrozměrných a trojrozměrných objektů. Výklad grafů.
14.Shrnutí a opakování

Literatura

R: materiály připravené Katedrou jazyků ( webová stránka katedry )

D: Sowton C.,Hewings M.,Cambridge Academic English,Student´s Book, cambridge University Press,2012, 9780521165204

D: Jacques C.,Technical English 4,Course Book,Pearson Education Limited,2011, 9781408229552

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi