Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 10:41:15
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mikroekonomie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Anotace

Mikroekonomie studuje postupy, které lidé volí v podmínkách vzácnosti. Je třeba ovšem poznamenat, že se nejedná pouze o zúžené chápání tohoto pojmu na problém materiální nouze. Vzácnými zdroji jsou např. také čas a peníze. V podstatě každá volba obsahuje prvky vzácnosti a naším úkolem je vyrovnávat se se vzácností v jejích rozmanitých podobách. Cílem mikroekonomie je tedy seznámit studenty s těmi myšlenkovými postupy, které jim pomohou rozvíjet „cit pro ekonomii". Metodou, jak toho dosáhnout, je, aby studenti vnímali ekonomii jako vědu o přirozeném světě. Cílem předmětu je naučit studenty ekonomicky myslet a dále seznámit studenty se základními poznatky ekonomické vědy. Dalším cílem je objasnit hlavní aspekty fungování ekonomického systému. Absolvent kurzu pochopí základní ekonomické pojmy a modely ve světle nejnovějších vědeckých poznatků. Vzhledem k tomu, že přednášky jsou zaměřeny zejména pro posluchače technických a přírodovědných oborů, je předmět vybaven celou řadou grafů a číselných údajů, umožňujících snadnější pochopení dané problematiky. Je to snaha přiblížit studentům technických vysokých škol ekonomické veličiny, které ovlivňují ekonomické chování člověka a které nejsou tak snadno měřitelné jako např. hmotnost, dráha a čas.

Sylabus

1. Stručný přehled vývoje dějin ekonomického myšlení.
2. Základní pojmy ekonomické organizace.
3. Chování spotřebitele, užitečnost a poptávka (celkový užitek, mezní užitek, poptávka, elasticita poptávky, tržní poptávka).
4. Chování výrobce, náklady a nabídka (utopené náklady, náklady příležitosti, ekonomické náklady a ekonomický zisk, zastavení činnosti, odchod z trhu).
5. Produkční funkce a nákladová funkce firmy (nabídka firmy v krátkém a dlouhém období, změna nabídky, tržní nabídka).
6. Tržní rovnováha a efektivnost (efektivnost tržní rovnováhy a její dosahování, zásahy a vliv státu).
7. Dokonalé a nedokonalé trhy – chování firmy v dokonalé konkurenci (mezní příjem a cena, maximalizace zisku, minimalizace ztráty).
8. Chování firmy v nedokonalé konkurenci – monopol.
9. Chování firmy v nedokonalé konkurenci – firma v monopolistické konkurenci.
10. Chování firmy v nedokonalé konkurenci – oligopol.
11. Trhy výrobních faktorů, poptávka a nabídka na těchto trzích.
12. Kapitál a úrok (kapitál a investice, úrok a časová hodnota peněz, nominální a reálná úroková míra, úspory, investice, trh zapůjčitelných fondů).
13. Investiční rozhodování a podnikání (aktiva, cena perpetuity, cena anuity, dnešní hodnota budoucích výnosů, míra výnosu, riziko a míra výnosu).
14. Externality (negativní externality, pozitivní externality).

Literatura

Typ, autor, název, vydal:
Z: Pichaničová, L., Pačesová, H.: Ekonomie I, (Mikroekonomie), VŠCHT, 2005, 80-7080-503-X
Z: Holman, R.: Ekonomie, Praha, C. H. Beck, 2016, 6. vydání, ISBN 978-80-7400-278-6
D: Mankiw, N. G.: Zásady ekonomie, Praha, Grada, 1999, K21
D: Varian, H. R.: Mikroekonomie, Praha, Victoria Publishing, 1995, K1
D: Frank, R. H., Bernanke, B. S.: Mikroekonomie, Praha, Grada Publishing, 2002, K9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi