Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 09:58:15
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Výtvarné cvičení III

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MgA. Milan Krajíček
Josef Sedmík, ak.mal.
MgA. Filip Ulver

Anotace

Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v plastických, grafických a malířských studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
- Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky ikonografie a mytologie, aplikace v památkách z kovů, v glyptice.
- Plastické a grafické studie k ročníkové práci na restaurované památce; doplňování, rekonstrukce.
- Výtvarná příprava k řemeslným technikám.
- Studie anatomie člověka a zvířete v pohybu.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
- Plastické osvojování tvaru, plasticity.
- Plastické osvojování studie přírodnin a předmětů.
- Modelování z hlíny.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
• Fotografické a technologické postupy: specifika prostoru, světelný scénář objektu
• Fotografování předmětů z materiálů užitého umění: sklo, porcelán, kov, textilie
• Rekonstrukce dobové fotografie
• Úvod do produkce fotografií; etika a estetika, specifika vizuální kultury
• Pokročilé techniky úpravy fotografií


Literatura

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Z: Buben Milan: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1999

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z: ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3
Z: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X
D: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5
D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy I. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-X
D: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy II. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2578-6
D: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7
D: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9
D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.
D: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi