Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 11:08:11
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Výtvarné cvičení II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MgA. Milan Krajíček
Josef Sedmík, ak.mal.
MgA. Filip Ulver

Anotace

Předmět slouží k zdokonalení výtvarných dovedností studenta, které využije při restaurování objektů kulturního dědictví. Studenti se procvičují a zdokonalují v grafických, malířských a fotografických studiích objektů a jejich detailů podle oboru studenta. Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.

Sylabus

Náplň předmětu je volena dle studijního oboru.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky, emblému, kartuše.
Příprava motivu (plasticky, graficky) pro smalt, pro rytí, pro odlévání, pro glyptiku.
Výtvarné osvojování kostry a svalstva lidské figury, zvířecí figury.

*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky
Malířské osvojování tvaru, plasticity, perspektivy, dekoru a barvy.
Malířské osvojování studie lebky člověka; studie lebky zvířete, přírodnin.
Malba temperovými barvami, akvarel.


*Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
1. Vybavení ateliéru: fotopřístroje, software
2. Základy zobrazování: rám obrazu, prostor, světlo, kompozice
3. Snímková technika: exponometrie, fotoaparát, optika
4. Adobe Photoshop a Adobe Bridge ve fotografické praxi
5. Specifika barevné fotografie, barevná skladba obrazu
6. Specifika práce v interiéru: světelná konstrukce, plocha, povrch, materiál, předmět
7. Specifika práce v exteriéru: přirozené osvětlení, aktuální světelná realita a její proměny, objekt v prostoru

Literatura

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů
Z: Becker Udo: Slovník symbolů, Portál, Praha 2002
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů
Z: HANZLÍKOVÁ, J. Webdesign pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0159-2
Z:KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-385-4
Z:MILBURN, K. Mistrovství digitální fotografie. Brno: CP Books, 2005. IBSN 80-251-0642-X
Z.WILLMORE, B. Velká kniha k Adobe Photoshop CS2. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1540-4
D:ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3
D:CÍSAŘ, K., ed. Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6
D:KELBY, S. Adobe Photoshop CS: Kniha plná triků. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0670-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi