Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 12:15:04
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy marketingu chemických výrobků

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Stanislava Grosová, CSc.
Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení marketingu jako základní podnikové aktivity, která přináší do podniku informace o potřebách a požadavcích zákazníků, trendech ve vývoji prostředí a konkurence a navrhuje a koordinuje tvorbu vhodných produktů a nástrojů marketingového mixu s cílem zvýšit spokojenost zákazníků a zvýšit konkurenceschopnost. Teoretické poznatky jsou aplikovány na reálné podmínky průmyslových i spotřebních trhů chemických a farmaceutických výrobků.

Sylabus

1. Podstata marketingu. Úloha marketingu v řízení podniku.
2. Marketingové prostředí - zákazníci, konkurence, zprostředkovatelé, makroprostředí.
3. Kupní jednání na spotřebních trzích.
4. Kupní jednání průmyslových zákazníků.
5. Segmentace trhu, hodnocení a výběr segmentů.
6. Umístění a odlišení nabídky podniku na trhu.
7. Výrobek - kvalita, balení, poradenské a aplikační služby.
8. Vývoj a zavádění nových výrobků na trh.
9. Cena. Metody tvorby cen. Cenové nástroje.
10. Distribuce.
11. Řízení vztahů se zákazníky.
12. Osobní prodej. Získání a udržení zákazníků.
13. Komunikace - PR, podpora prodeje
14. Výzkum trhu.

Literatura

Z:Grosová S.,Marketing.Principy, postupy, metody,VŠCHT Praha,Praha,2005,8070805056
Z:Lošťáková H.,B-to-B marketing,Professional Publishing, Praha,2005,8086419940
D:Morris M.,Business-to-Business Marketing.A Strategic Approach,Sage,London 2001,0803959648


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi