Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 11:18:50
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Podniková ekonomika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Klečka, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout vědomosti v základních oblastech - vymezení podniku, vliv státu na podnikání, daňový systém, aktiva a pasiva podniku, zdroje financování; v oblasti řízení výroby charakterizovat jednotlivé vstupy do výrobního procesu a objasnit jejich standardizaci.

Sylabus

1. Podnik jako ekonomický a právní subjekt, vliv státu, daňový systém
2. Cíle podniku a způsoby a kritéria jejich plnění
3. Majetková a kapitálová struktura podniku
4. Aktiva podniku, struktura, stálá a oběžná, oceňování majetku, úpravy hodnot (odpisy), doba obratu, struktura pasiv, zdroje financování
5. Náklady a výnosy z pohledu účetnictví, výkaz cash flow
6. Náklady a jejich členění, bod zvratu
7. Podnik jako subjekt na trhu, tržby, zisk, cena
8. Finanční a ekonomická analýza
9. Efektivnost investic, inovace, faktory hodnoty podniku
10. Kalkulace nákladů a výkonů, využití kalkulací, kalkulace prostým dělením
11. Neabsorpční kalkulační postupy, specifické kalkulační postupy v podnicích chemického a potravinářského průmyslu
12. Výrobní proces a jeho struktura, typy výrob, časové, prostorové a věcné návaznosti výrobních procesů
13. Základní prvky výrobního procesu, ukazatele jejich využití, normy a jejich postavení, materiál a energie ve výrobě
14. Výrobní zařízení, pracovníci a další výrobní faktory, celková produktivita, produktivita práce

Literatura

Z: Soukupová, V., Strachotová D., Podniková ekonomika, VŠCHT Praha, Praha 2009, 788070807118
Z: Strachotová, D., a kol., Sbírka příkladů z podnikové ekonomiky, VŠCHT Praha, Praha 2009, 9788070807354
D: Synek, M., a kol., Manažerská ekonomika, Grada, Praha 2011 ,9788024734911
D: Holman, R., Ekonomie, C. H. Beck, Praha 2011, 978807400006
D: Tomek, G., Vávrová, V., Řízení výroby, Grada, Praha 2000, 8071699551
D: Mansfield, E., Allen, W. B., Roberty, N. A., Weigelt, K., Managerial Economics, Tudory, Applications and Case, W. W. Norton Company, New York 2002, 0393976777
D: Samuelson, W. F., Marks, S. G., Managerial Economics, Wiley, Boston 2003, 0470000449

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi