Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 11:23:05
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Numerické metody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 7
Rozsah 3 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant RNDr. Miroslava Dubcová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Numerické metody se zabývá metodami aproximace funkcí, derivací a integrálů, metodami pro řešení lineárních a nelineárních algebraických rovnic, metodami pro řešení obyčejných/parciálních diferenciálních rovnic s počátečními/okrajovými podmínkami, a stručně metodami experimentálního vyhodnocení dat. Studenti získají ucelený přehled numerických metod aplikované matematiky. Naučí se formulovat problémy a následně je numericky řešit a ověřovat správnost těchto řešení.

Sylabus

1. Interpolace, interpolace pomocí splinů.
2. Diferenční formule, kvadraturní formule.
3. Numerické metody lineární algebry.
4. Řešení soustav nelineárních rovnic. Newtonova metoda.
5. Počáteční úloha pro ODR. Jednokrokové metody.
6. Vícekrokové metody. Stabilita. Odhad chyb.
7. Stiff systémy. A - stabilní metody.
8. Okrajová úloha pro ODR. Diferenční metody.
9. Metoda střelby.
10. Diferenční metody pro PDR parabolického typu lineární případ.
11. Diferenční metody pro PDR parabolického typu nelineární případ.
12. Metoda přímek.
13. Diferenční metody pro PDR eliptického typu.
14. Numerické vyhodnocování experimentálních dat. Lineární regrese.

Literatura

Z: M. Kubíček, M. Dubcová, D. Janovská, Numerické metody a algoritmy, VŠCHT Praha 2005, 80-7080-558-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi