Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 10:48:02
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie výroby bioplynu a biovodíku

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
Ing. Dana Pokorná, CSc.
prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Anotace

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty s biotechnologickými metodami výroby bioplynu(směs metanu a oxidu uhličitého) a biologickou výrobou vodíku. Bioplyny patří mezi obnovitelné zdroje energie. Přínosem těchto technologií je, že bioplyny se vyrábí z biologicky rozložitelných odpadních materiálů, eventuelně cíleně pěstované rostlinné biomasy. Posluchači budou seznámeni se základními principy tvorby, vlastnostmi a možnostmi využití bioplynů. Dále budou seznámeni s s vlastní technologií výroby bioplynů a technologickými specifikami bioplynových stanic pro zpracování různých druhů substrátů.

Sylabus

1. Základy anaerobního rozkladu organických látek.
2. Biochemie tvorby metanu a biovodíku
3. Vlastnosti a složení bioplynů
4. Specifika výroby biovodíku
5. Suroviny a substráty pro výrobu bioplynů
6. Technologické aspekty výroby bioplynů
7. Reaktorová technika výroby bioplynů
8. Bioplynové stanice pro kapalné organické odpady
9. Bioplynové stanice pro anaerobní stabilizaci čistírenských kalů
10. Bioplynové stanice v zemědělství a anaerobní stabilizace tuhého odpadu
11. Kontrola a řízení procesu
12. Možnosti intenzifikace výroby bioplynů
13. Bioplyny a jejich využití, technické řešení plynového hospodářství
14. Příklady bioplynových stanic v ČR

Literatura

D:Dohányos M. a kol.,Anaerobní čistírenské technologie,NOEL 2000 s.r.o. Brno, 1998,8086020199
D:Straka F. a kol.,Bioplyn,2.rozšířené vydání,GAS Praha,2006,8073280906

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi