Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 11:01:12
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytika vody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Hana Kujalová, Ph.D.
RNDr. Štěpánka Smrčková, Ph.D.
doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

Anotace

Aplikace analytických metod, které se v praxi používají v laboratořích při analýze pitných a odpadních vod. Podrobně se probírají základní operační kroky postupů, rušivé vlivy, předúprava vzorku, výpočet výsledku a jeho interpretace.

Sylabus

1. Kvalitativní a kvantitativní analýza vody
2. Celková mineralizace, rozpuštěné a nerozpuštěné látky
3. Makroanionty
4. Makrokationty, kovy
5. Reaktivní křemík a fosfor, předúprava vzorku
6. Složky vody s obsahem dusíku
7. Aplikace jodometrie v analytice vody
8. Chemická a biochemická oxidace organických látek
9. Odběr vzorku, konzervace
10. Senzorické vlastnosti vody
11. Metody stanovení individuálních organických látek
12. Skupinová stanovení organických látek
13. Stanovení individuálních organických látek
14. Validace metody

Literatura

Z: Horáková M. a kol.: Analytika vody. Skriptum VŠCHT, Praha 2000. (cz)9788070805206
D: Pitter P.: Hydrochemie. Vydavatelství VŠCHT Praha 1999. (cz)9788070807019
D: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA,AWWA,WEF Washington 1998. (eng)9780875530130

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi