Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 10:03:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Změna klimatu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním
pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto
změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického,
politického.

Sylabus

1. Úvod do problematiky - historie, základní pojmy a definice. Klimatický systém.
2. Historický vývoj klimatu, vývoj klimatu za posledních 1000 let, vývoj klimatu v Evropě a ČR.
3. Příčiny klimatických změn, přírodní.
4. Příčiny klimatických změn, antropologické.
5. Skleníkový efekt, skleníkové plyny - vznik, působení.
6. Pozorované změny klimatu - změny teplot, srážkového režimu, sněhové pokrývky, hladin oceánů, extrémní projevy počasí.
7. Důsledky změn klimatu.
8. Vliv změny klimatu na lidské zdraví.
9. Pozorované změny klimatu a jeho důsledky v Evropě a v ČR.
10. Technologický vývoj spojený se změnou klimatu.
11. Strategie adaptačního chování.
12. Změna klimatu z ekonomického a politického hlediska.
13. Klimatické modely a scénáře budoucího vývoje klimatu.
14. Vliv jedince na změnu klimatu.

Literatura

Povinná literatura:
Z: Prezentace k předmětu poskytované v elektronické formě
D:Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
D:Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
D:ročenky „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky“
D:ročenky „Vodovody a kanalizace České republiky“

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi