Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 12:05:32
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analýza paliv

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Jiří Kroufek, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení analytických metod sloužících k zjišťování provozních, užitkových a legislativou daných parametrů a charakteristik paliv pevných, kapalných i plynných. Studenti se seznamují s teoriemi vzniku fosilních paliv, s možnostmi jejich využití a s dopadem jejich používání na životní prostředí. Také se seznamují s vlastnostmi, využitím a analýzou alternativních paliv, především FAME, bioetanolu a vodíku.

Sylabus

1. Fosilní hořlaviny - rozdělení, význam, základní parametry. Normalizace
2. Vznik a vývoj uhlí.
3. Vznik a vývoj ropy a zemního plynu.
4. Klasifikace uhlí.
5. Klasifikace rop a plynných paliv.
6. Společné metody hodnocení tuhých a kapalných paliv.
7. Hodnocení ropy a ropných frakcí.
8. Nízkoteplotní vlastnosti. Anilinový bod. Viskozita. Korozivnost.
9. Stanovení strukturních skupin uhlovodíků
10. Analýza ropných frakcí chromatografickými metodami.
11. Užitné (provozní) vlastnosti kapalných ropných produktů.
12. Hodnocení polotuhých a tuhých ropných produktů.
13. Hodnocení plynných paliv.
14. Analýza alternativních paliv (FAME, etanol, vodík).

Literatura

Z: Šešulka V.: Analýza paliv. SNTL, 1970
D: Hála S., Kuraš S., Popl M., Mostecký J.: Analýza uhlovodíkových surovin. SNTL, Praha 1984

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi