Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.5.2022 14:09:53
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konzervování archivních a knihovních fondů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se základy konzervování, restaurování a preventivní péče o archivní a knihovní fondy. Posluchač je seznámen s fyzikálně-chemickými vlastnostmi, způsoby výroby, mechanismy poškození, metodami konzervování a restaurování jednotlivých materiálů, které tvoří archivní fondy (papír, useň, pergamen, vosk, fotografické materiály). Součástí předmětu jsou i základy preventivní péče o tyto fondy (klimatické podmínky jejich uložení, materiály vhodné pro dlouhodobou archivaci, zásady vystavování, krizové plánování, výstavba účelových archivních budov).
Sylabus

1 Historie konzervování a restaurování archivních a knihovních fondů v českých zemích
2. Základy chemie celulózy, hemicelulóz a ligninu
3. Stručná historie výroby papíru
4. Výroba buničin (nátronový, sulfátový a sulfitový delignifikací proces)
5. Ruční a strojová výroba papíru
6. Mechanické, chemické a optické vlastnosti papíru a metody jejich stanovení
7. Mechanismy poškození papíru (hydrolýza, oxidace, fotolýza a fotooxidace, síťování)
8. Metody konzervování papíru (dezinfekce, čištění, odkyselování, zpevňování)
9. Výroba, vlastnost, mechanismy poškození a konzervování vazebních usní a pergamenů a pergamenových listiny
10. Funkce, historie a materiály pečetí a bul, metody jejich konzervace, etika restaurování
11. Přehled záznamových prostředků - tuše, želozogalové inkousty, novodobé záznamové prostředky, mechanismy poškození záznamových prostředků a
12. Základy konzervace fotografických materiálů
13. Preventivní péče o archivní fondy
14. Požadavky na restaurátorský protokol

Literatura

Z: Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Ladislav Horáček - Paseka, Praha - Litomyšl 2002
Z: Hnětkovský V. a kol.: Papírenská příručka. SNTL, Praha 1983.
D: Blažej A.: Chémia dreva. ALFA, Bratislava 1975.
Z: Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. Alfa, Bratislava 1989.
D: Zelinger J.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987.
D: Souček M.: Zkoušení papíru. SNTL, Praha 1977.
Z: Lavédrine B.: A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. The Getty Publications. Los Angeles 2003.
D: Thomson G.: The Museum Environment. Butterworth-Heinemann (second edition), Oxford 1986.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi