Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.5.2022 15:23:17
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Konstrukce a materiály historických staveb

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. arch. Jan Pešta

Anotace

Předmět formou přednášek a cvičení seznamuje s vývojem stavebních konstrukcí od středověku do počátku 20. století. Látka je dělena do jednotlivých tematických okruhů a přináší základní přehled o všech typech historických konstrukcí (nosné i nenosné konstrukce, výplňové prvky, tesařské konstrukce a pod.).

Sylabus

1. Úvod do studia a poznání historických konstrukcí, důvod a smysl studia, základ čtení a kreslení plánové dokumentace historických objektů
2. Zděné stěny včetně ztužování, základů, způsobu stavby a specifických prvků (armatury, římsy)
3. Klenby včetně způsobu stavby a ztužování
4. Dřevěné konstrukce 1 - opracování dřeva, roubené, rámové a hrázděné stěny (s informací o dendrochronologii)
5. Dřevěné konstrukce 2 - stropy
6. Dřevěné konstrukce 3 - krovy
7. Střechy - krytiny, klempířská práce, vikýře
8. Podlahy a dlažby, schodiště
9. Topeniště (včetně zmínky o osvětlení a větrání)
10. Vrata a dveře včetně zavěšování a zámečnické práce
11. Okna včetně zasklívání a zámečnické práce
12. Úpravy povrchů (omítky, nátěry)
13. Samostatné a kovářské prvky (zábradlí a mříže), doplňující konstrukce (zásobování vodou a odvodnění vč. hygienických zařízení a odpadů, specifické konstrukce související s výrobní technologií)
14. Konstrukce moderních a technických staveb (železobeton, skelet, ocelové konstrukce)

Literatura

Z: Škabrada J., 2000: Konstrukce historických staveb. ČVUT Praha.
Z: Škabrada J., 2003: Konstrukce historických staveb. Praha.
D: Hošek M. - Muk J., 1989: Omítky historických staveb. Praha.
D: Kubec F., 1996: Renesanční sgrafitová bosáž ve středních Čechách. Praha.
D: Lipanská E., 1998: Historické klenby. Praha.
D: Mencl V., 1974: České středověké klenby. Praha.
D: Muk J., 1996: Historické konstrukce I.. ČVUT Praha.
D: Radovi M. a O., 1998: Kniha o sklípkových klenbách. Praha.
D: Vinař J. - Kufner V. - Horová I., 1995: Historické krovy. Praha.
D: sborníky Průzkumy památek; Památky středních Čech, společnosti STOP
D: časopis Zprávy památkové péče

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi