Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 13.8.2022 04:40:14
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Preventivní konzervace

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.
doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy preventivní péče o sbírkové předměty. Studenti budou seznámeni s vybranými materiály sbírkových předmětů a příčinami jejich rozpadu, s vhodnými podmínkami jejich dlouhodobého uložení a způsoby jejich dosažení, problematikou vystavování, ochranou před krádežemi a požárem a také se zásadami krizového plánování.

Sylabus

1. Charakterizace materiálů sbírkových předmětů.
2. Mechanismy a příčiny rozpadu materiálů sbírkových předmětů.
3. Doporučené klimatické podmínky v depozitářích.
4. Monitorování klimatických parametrů v depozitářích.
5. Způsoby regulování klimatických parametrů v depozitářích.
6. Plynné polutanty, jejich monitorování a ochrana před nimi.
7. Prach a aerosoly a ochrana před nimi.
8. Vystavování sbírkových předmětů.
9. Ochrana sbírkových předmětů před krádežemi.
10.Ochrana sbírkových předmětů před požárem.
11.Krizové plánování a příprava krizového plánu.
12.Příčiny biologického a mikrobiologického poškození.
13.Dezinfekce, dezinsekce a deratizace.
14.Kontrola účinnosti prevence biologického poškození.


Literatura

Z: Thomson G.: The Museum Environment. John Wiley & Sons 1995.
Z: Ďurovič M.a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Paseka, 2002.
Z: Wasserbauer R.: Biologické znehodnocení staveb. ABF 2000.
Z: Paříková J., Kučerová I.: Jak likvidivat plísně, Grada 2001.
Z: Skorkovský J.: Mikroorganismy jako původci degradace archiválií, TESP, 1981.
D: Kolektiv: Preventivní ochrana sbírkových předmětů. Národní muzeum Praha, 2001.
Z: Roy, Ashok, Smith, Perry (edit.): Preventive conservation practice, theory and research. The International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London, 1994.
D: Hatchfield, Pamela B. Pollutants in the Museum Environment. London: Archetype Publications; 2002; ISBN: 1-873132-96-4.
D:Tétreault, Jean. Airborne Pollutants in Museums, Galleries, and Archives: Risk Assessment, Control Strategies, and Preservation Management. Ottawa: Canadian Conservation Institute; 2003; ISBN: 0-662-34059-0.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi