Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.5.2022 14:42:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fázové přeměny v kovech

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Pavel Stolař, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět podává přehled o fázových přeměnách důležitých při zpracování kovových materiálů. Popsána je krystalizace kovů i fázové přeměny ocelí a neželezných kovů v tuhém stavu.

Sylabus

1. Energetické podmínky fázových přeměn, nukleace a růst zárodku.
2. Krystalizace kovů a slitin, ovlivňování krystalizace.
3. Vzájemná rozpustnost kovů, tuhé roztoky, intermetalické fáze.
4. Stavové diagramy, aplikace termické analýzy.
5. Úloha difúze při krystalizaci kovů.
6. Nerovnovážná krystalizace, krystalizace slitin ve formě.
7. Objemové změny při tuhnutí a chladnutí slitin.
8. Rozpad tuhých roztoků při změně rozpustnosti.
9. Eutektoidní rozpad.
10. Martenzitická a bainitická přeměna.
11. Transformační diagramy, vliv slitinových prvků.
12. Tepelné zpracování žíháním.
13. Kalení a popouštění.
14. Chemicko-tepelné a tepelně-mechanické zpracování.

Literatura

Z: https://e-learning.vscht.cz/course/view.php?id=268
Z: Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987,04-411-87.
D: Sinha A.U., Physical Metallurgy Handbook, Mc. Graw Hill, New York, 2004, 0070579865.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi