Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 24.5.2022 10:54:32
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy anorganické technologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Anotace

Na vybraných anorganických technologiích jsou vysvětleny některé běžně používané technologické procesy. Vychází se z charakteristiky výrobku, vyráběných druhů včetně jejich použití, na to navazuje stechiometrie přípravy, technologicky využívané reakce, suroviny a jednotlivé technologické stupně včetně odůvodněných pracovních parametrů, kterými se přetváří na hotový výrobek. Každá výroba je analyzována i z ekologického hlediska.

Sylabus

1. Průmyslová hnojiva a jejich vliv na životní prostředí
2. Dusíkatá průmyslová hnojiva vyráběná neutralizačními reakcemi
3. Výroba kyseliny trihydrogenfosforečné a fosforečných hnojiv
4. Kombinovaná průmyslová hnojiva
5. Technické soli
6. Technické plyny
7. Industrie dusíku
8. Industrie síry
9. Výroba pigmentu
10. Elektrolýza vody, vodíkové hospodářství
11. Výroba chlóru a hydroxidů alkalických kovů
12. Výroba chlorečnanu sodného a manganistanu draselného
13. Galvanotechnika, zpracování odpadních vod z povrchových úprav
14. Elektrochemické zdroje proudu, galvanické články, akumulátory, palivové články

Literatura

Z:Büchner W. a kol: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, ISBN 80-03-00638-4
Z:Vosolsobě J.: Průmyslová hnojiva, skripta VŠCHT Praha

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi