Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 13.8.2022 04:59:33
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Technologie konzervování a restaurování

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N108006 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
N148054 Laboratoř oboru 0/0/10 KZ 7
N148055 Konstrukce a materiály historických staveb 2/1/0 Zk 3
N148056 Stavebně historický průzkum 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106007 Fázové přeměny v kovech 3/0/0 Zk 4
N106008 Fyzika kovů 3/0/0 Zk 5
N106010 Chemická metalurgie 2/2/0 Z+Zk 5
N106017 Základy metalurgických a korozních procesů 3/0/0 Zk 5
N107007 Chemie anorganických materiálů I 2/1/0 Z+Zk 4
N107014 Technologie anorganických pojiv 4/1/0 Z+Zk 7
N107015 Technologie keramiky 4/1/0 Z+Zk 7
N107016 Technologie skla 4/1/0 Z+Zk 7
N112001 Fyzika polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
N148007 Konzervování anorganických stavebních materiálů 3/0/0 Zk 4
N148071 Konzervování dřeva 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148059 Základy archeologie 2/0/0 Zk 3
N148060 Laboratorní projekt I 0/0/10 KZ 7
N148065 Památková péče 2/0/0 Zk 3
N148080 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
N403036 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2/1/0 Z+Zk 4
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106011 Korozní inženýrství 2/1/0 Z+Zk 5
N106018 Kovové materiály 2/0/0 Zk 3
N107004 Metody charakterizace látek 3/1/0 Z+Zk 5
N107008 Chemie anorganických materiálů II 2/2/0 Z+Zk 5
N148006 Analytické metody v památkové péči 2/0/0 Zk 3
N148008 Konzervace usní a textilu 2/0/0 Zk 3
N148066 Konzervování archivních a knihovních fondů 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N148061 Dějiny českého výtvarného umění 2/0/0 Zk 3
N148064 Laboratorní projekt II 0/0/12 KZ 8
N402014 Metody strukturní a povrchové analýzy 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné předměty ( zapisujete minimálně 2 z této skupiny )
N106007 Fázové přeměny v kovech 3/0/0 Zk 4
N106008 Fyzika kovů 3/0/0 Zk 5
N106010 Chemická metalurgie 2/2/0 Z+Zk 5
N106017 Základy metalurgických a korozních procesů 3/0/0 Zk 5
N107007 Chemie anorganických materiálů I 2/1/0 Z+Zk 4
N107014 Technologie anorganických pojiv 4/1/0 Z+Zk 7
N107015 Technologie keramiky 4/1/0 Z+Zk 7
N107016 Technologie skla 4/1/0 Z+Zk 7
N112001 Fyzika polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
N112004 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
N148007 Konzervování anorganických stavebních materiálů 3/0/0 Zk 4
N148071 Konzervování dřeva 2/0/0 Zk 3
Volitelné předměty

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
N963008 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi