Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 26.6.2019 12:24:22
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Metalurgie

Metalurgie

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je zaměřen na studium postupů separace kovů z kovonosných surovin a odpadů, na přípravu a studium vlastností povrchových ochranných vrstev na lehkých slitinách a nástrojových materiálech, výzkum lehkých kompozitů „in situ“, na studium ultrarychle ztuhlých kovových slitin a biodegradovatelných kovových materiálů pro lékařské účely. Dále je studijní obor zaměřen na biomateriály, mechanizmy korozních procesů významných průmyslových systémů, metody korozního monitoringu a degradační mechanizmy a postupy pro konzervaci kovových materiálů objektů kulturního dědictví. Absolvent studia získá hluboké znalosti v oblasti aplikované anorganické a fyzikální chemie a chemických procesů souvisejících s výrobou kovů a ekologickým zpracováním odpadních surovin. Dále získá hluboké znalosti v oblasti fyziky a fyzikální metalurgie, které jsou nezbytné pro pochopení zákonitostí mezi potupy zpracování a výslednými užitnými vlastnostmi kovových materiálů. Absolvent získá rovněž znalosti z oblasti elektrochemie a teorie koroze kovů nutné pro optimalizaci protikorozních opatření. Ve všech uvedených oblastech je předpokládáno široké využití výpočetní techniky.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu kovových materiálů, koroze kovů a jejich recyklace na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie a technologie materiálů (čtyřleté) (kód P2833)
Kód oboru 2109V009
Bližší informace na ústavech Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi