Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 26.6.2019 12:25:46
verze: 4588
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Materiálové inženýrství

Materiálové inženýrství

Doktorský obor, Fakulta chemické technologie

Charakteristika

Obor je zaměřen na výzkum, vývoj a aplikační aspekty technologie integrované optiky na polovodičích, modifikace svazkovými technologiemi, modifikace tenkých vrstev laserovou technologií, materiály pro magnetický záznam, aplikace chemické termodynamiky v materiálovém inženýrství, synergetické metody studia mikrostruktury materiálů a na struktury elektroniky a senzorové techniky. Absolvent studia získá hluboké znalosti v interdisciplinárním oboru Materiálové inženýrství se zaměřením na postupy vedoucí k získání materiálů požadovaných vlastností. Studium je zaměřeno zejména na chemické, fyzikální a biologické vlastnosti materiálů.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují především v základním i aplikovaném výzkumu speciálních materiálů, hlavně materiálů pro elektroniku a biomateriálů na univerzitních pracovištích, v ústavech AVČR, ve výzkumných a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Dále nacházejí práci i ve výzkumných pracovištích a v laboratořích příslušných průmyslových podniků, případně zastávají vyšší řídící funkce související s výzkumem a vývojem.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Chemie a technologie materiálů (čtyřleté) (kód P2833)
Kód oboru 3911V011
Bližší informace na ústavech Ústav inženýrství pevných látek
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi