Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52797
idvazba: 60812
šablona: api_html
čas: 1.7.2022 03:57:35
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/studijni-plan/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bioinformatika

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

Minimální počet odborných předmětů (modul A + modul B): 4

Předměty modulu A

Jde o předměty charakteristické přímo pro studovaný program.

Minimální počet předmětů z modulu A: 3

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P143001 Pokročilá chemoinformatika 3/0/0 Zk
P143002 Systémová biologie 3/0/0 Zk
P143003 Pokročilé biomolekulární modelování 3/0/0 Zk
P143004 Sémantický web v chemii a biologii 3/0/0 Zk
P143005 Pokročilá strukturní bioinformatika 3/0/0 Zk
P500001 Text mining 3/0/0 Zk
P500002 Algoritmy výpočetní genomiky 3/0/0 Zk

Předměty modulu B

Jde o odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

Minimální počet předmětů z modulu B: 1

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení
P320001 Obecná mikrobiologie 3/0/0 Zk
P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli 3/0/0 Zk
P320003 Mikrobiální ekologie 3/0/0 Zk
P320005 Biofyzikální chemie 3/0/0 Zk
P320006 Imunochemie 3/0/0 Zk
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3/0/0 Zk
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3/0/0 Zk
P402001 Počítačová simulace vlastností molekul 2/1/0 Zk
P403005 Pokročilé metody molekulové dynamiky 2/1/0 Zk
P413001 Teorie grafů a její aplikace 3/0/0 Zk
P413002 Numerická lineární algebra 3/0/0 Zk
P445002 Zpracování obrazů 3/0/0 Zk
P445003 Analýza vícerozměrných biomedicínských dat 3/0/0 Zk
P445004 Počítačová inteligence 3/0/0 Zk
P500003 Information retrieval 3/0/0 Zk

Předměty modulu C

Nepovinné předměty vyučované na celoškolní úrovni, zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi