Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 11.7.2020 15:39:20
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M108001 Chemie a fyzika pevných látek 3/0/0 Zk 5
M112016 Fyzika polymerů 2/1/0 Z+Zk 4
M148001 Preventivní konzervace 2/0/0 Zk 3
M148005 Laboratoř technologie konzervování-restaurování 0/0/10 KZ 6
M402004 Metody strukturní a povrchové analýzy 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B106013 Kovové materiály pro restaurátory 2/0/0 Zk 3
B106015 Koroze a degradace kovů 2/0/0 Zk 3
B107004 Základy sklářských a keramických technologií 2/1/0 Z+Zk 4
B107010 Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky 2/0/0 Zk 3
B112003 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
M106010 Elektrochemie pro materiálové inženýrství 3/0/0 Zk 5
M107002 Chemie anorganických materiálů I 2/1/0 Z+Zk 4
M148003 Konzervování anorganických stavebních materiálů 3/0/0 Zk 4
M148013 Konzervování dřeva 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B403012 Fyzikální chemie povrchů a koloidních soustav 2/1/0 Z+Zk 4
M148008 Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování I 0/0/10 KZ 7
M148009 Pomocné historické vědy 2/0/0 Zk 3
M148011 Památková péče 2/0/0 Zk 3
M150001 Odborná praxe 0/0/0 Z 3
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B107005 Glazury, engoby, keramické barvy a dekorační techniky 2/0/0 Zk 3
B112004 Technologie zpracování polymerních materiálů 2/0/0 Zk 3
M106006 Korozní inženýrství 3/0/0 Z+Zk 5
M106016 Technologie zpracování kovových materiálů 2/0/0 Zk 3
M107003 Chemie anorganických materiálů II 2/2/0 Z+Zk 5
M107006 Procesy a zařízení v keramickém průmyslu 2/1/0 Z+Zk 4
M107007 Procesy a zařízení ve sklářském průmyslu 2/1/0 Z+Zk 4
M112008 Přírodní polymery 2/0/0 Zk 3
M148004 Konzervování usní a textilu 2/0/0 Zk 3
M148012 Konzervování archivních a knihovních fondů 2/0/0 Zk 3

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B148003 Metody průzkumu památek 2/0/0 Zk 3
M148006 Konstrukce a materiály historických staveb 2/1/0 Zk 3
M148007 Stavebně historický průzkum 2/0/0 Zk 3
M148010 Laboratorní projekt technologie konzervování - restaurování II 0/0/12 KZ 8
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B106014 Historické způsoby výroby a zpracování kovů 2/0/0 Zk 3
B106016 Povrchové úpravy a konzervování kovů 2/0/0 Zk 3
B107009 Historické způsoby výroby a zpracování skla a keramiky 2/0/0 Zk 3
B112003 Metody charakterizace polymerních látek 2/2/0 Z+Zk 4
M106010 Elektrochemie pro materiálové inženýrství 3/0/0 Zk 5
M107009 Technologie anorganických pojiv 4/1/0 Z+Zk 7
M107010 Technologie keramiky 4/1/0 Z+Zk 7
M107011 Technologie skla 4/1/0 Z+Zk 7
M148003 Konzervování anorganických stavebních materiálů 3/0/0 Zk 4
M148013 Konzervování dřeva 2/0/0 Zk 3

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
M963001 Diplomová práce 0/0/30 Z 30

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi