Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 30.5.2020 11:37:20
verze: 4664
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Stavba studijního programu a potřebná volitelnost předmětů dovoluje absolventům připravit se tak, aby byli schopni působit především jako technologicky vzdělaní odborníci s potřebnými humanitními znalostmi v oblasti restaurátorských a konzervátorských prací na objektech kulturního dědictví. V závislosti na zaměření absolventi programu získají hluboké znalosti struktury jednotlivých materiálů památkových objektů, jejich vlastností a chování v nejrůznějších podmínkách, degradačních a korozních dějů i způsobů a materiálů vhodných pro konzervování, restaurování a obnovu historických staveb, uměleckých děl, objektů uměleckého řemesla, archeologických nálezů i archivních a knihovních fondů. Jsou schopni posoudit a vyhodnotit rizika navrhovaných konzervátorských a restaurátorských postupů nejen z hlediska technologického, ale i podle obecných požadavků památkové péče.

Uplatnění

Absolventi programu naleznou uplatnění jako technologové v muzeích, galeriích, ústavech památkové péče a dalších institucích, které jsou majiteli či správci památkových objektů či sbírkových předmětů, u firem a společností, které se touto činností zabývají či vyrábějí prostředky pro tuto oblast. Struktura studia kladoucí důraz na materiálovou stránku však samozřejmě umožňuje jejich uplatnění i mimo oblast památkové péče – tam, kde jsou nezbytné znalosti materiálového inženýrství.

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 15 studentů
Kód programu N105
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 1. března 2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi