Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 4.6.2020 03:33:21
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie

Chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Magisterský studijní program Chemie je určen pro studenty se zájmem o studium základních chemických disciplín. Cílem programu je prohloubení znalostí chemie získaných během předcházejícího bakalářského studia a následně další rozvíjení poznatků ve zvoleném specializaci.

Specializace - Anorganická chemie

Cílem studia je pochopení vztahů mezi chemickým složením, strukturou a vlastnostmi anorganických látek. → více

Specializace - Makromolekulární chemie

Studium je zaměřeno na získání poznatků, které vedou k pochopení syntézy a charakterizace makromolekulárních sloučenin a porozumění vztahům mezi strukturou polymerů a jejich vlastnostmi. Zahrnuje i získání přehledu chemických principů základních technologických procesů ve výrobě a zpracování polymerů. → více

Specializace - Organická chemie

V rámci studia specializace se nejen naučíte a pochopíte všechny zákonitosti, zvláštnosti a úskalí organické chemie, především se ale naučíte chemickému myšlení a získáte zkušenosti a cit pro chemii nejen organickou. Na ústavu organické chemie pak budete součástí výzkumných týmů a zapojíte se do řešení konkrétních projektů. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód programu N104
Studijní plán
Přihláška bude otevřena dne 1. března 2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Děkanát FCHT, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi